foto av gården

Oppigårīn,
under matrikkelgården Kråkvåg
G.nr. 159/1.

foto av gården

foto av gården
foto av gården
foto av gården
foto av gården
foto av gården

Befolkningen på Kråkvåg er beskrevet i boka Ørlandsboka, bind I, av forfatteren Inge Rian. Her skal vi gå inn da hele gården til Ole Grøntvedt (1798-1840) i praksis ble delt mellom tre brødre i 1854. Ove fikk bruksnummer 1, Lauritz fikk bruksnummer 2 og Jakob bruksnummer 3, de formelle skylddelingene ble utført senere.

Ole Grøntvedt kom fra Østerdalen via Trondheim og gården Fanum i Åsen på Frosta til Kråkvåg i 1831. Han var gift 17.12.1820 med Pauline Kristine Oldenborg (1797-1884). Gården ble kjøpt fra Hans Nannestad i 1830. Ved siden av gården dreiv Grøntvedt som handelsmann. De fikk seks barn:

 1. Hanna Margrete f. 28.6.1822, gift 1857 med Ulrik Berg på Leksa. Han døde i 1865 og hun giftet seg andre gang med Daniel Sarras Iversen på Leksa.
 2. Ove Martin f. 4.7.1824 i Trondheim, eier av Oppigår'n fra 1860.
 3. Lauritz Christian f. 1828 på Frosta, konfirmert i Ørland 8.9.1843, 15 år gammel, eier av Nerigår'n fra 1860.
 4. Paul Andreas f. 20.6.1831, skipper på sluppen "Patrioten" i rederiet Wingaard & Finne. Gift 1859 i Havstein kirke i Trondheim med Emma Jensen f. 12.9.1836.
 5. Jakob Kristian Thode f. 15.11.1834, eier av Kirkvika fra 1870.
 6. Caroline Sofie f. 10.6.1836, gift med Vilhelm Næss på Grande.

I 1845 fødde gården 2 hester, 26 storfe, 16 sauer og gris. Utsæden var 3 tønner bygg, 2 tønner blandakorn, 10 tønner havre og 12 tønner poteter.

På denne gården finner vi så Ove Martin Grøntvedt (1824-?). Han var gift med Ovedia Dass (1834-1922) fra Meløy og de fikk seks barn:

 1. Sønn som døde 2 dager gammel 19.9.1858.
 2. Emilie Antonette f. 11.6.1860, gift med Ola Johannes Standahl på Lith-Slåttøya.
 3. Otelie Pauline f. 11.6.1862, gift med Karl Johan Dahl i Kirkvika.
 4. Ove Martin f. 8.2.1865, neste eier og bruker.
 5. Anna Olea f. 14.10.1869 d. 1875 i skarlagensfeber.
 6. Nikoline Gurine f. 2.3.1872 d. 1875 i skarlagensfeber.

(Ove) Martin Grøntvedt (1865-1958) overtok ved skjøte i 1902. Han var gift med Karoline Johansen (1868-1943) fra Dyrøy i Frøya. De fikk tre barn:

 1. Paul Olaf f. 6.5.1894, neste eier og bruker.
 2. (Laurits) Kristian f. 17.10.1895, gift med Ragnhild Rasmussen. Dreiv kolonialforretning i Trondheim, flytta til Flatanger.
 3. (Oscar) Hjalmar f. 7.6.1898 d. 1.11.1979, gift 1925 med Johanna Fjellvær f. 16.4.1907 d. 24.5.1967 på Hitra. De bodde på Ansnes på Hitra, hadde fiskebåtrederi og pensjonat.

Paul Olaf Grøntvedt (1894-1977) overtok gården i 1928. Han var gift 1916 med Helene Marie Aakvik (1896-1975) fra Lesund på Nordmøre. Hun var datter av Beret Marta Torsteinsdatter Lermarken (1866-1902) og Iver Jonsen Aakvik (1865-?). Helene hadde to søstre; Thora Gjertine f. 30.11.1892 og Dagny Rebekka f. 21.8.1899. Helene var født 10.7.1896. Helene og Paul Grøntvedt fikk seks barn:

 1. Borghild f. 9.2.1917, gift 1938 med Jonas Lesund fra Lesund på Nord-Møre.
 2. Martin Ingvar f. 30.9.1918, neste eier og bruker.
 3. Klara Ovedie f. 29.6.1920, gift med Oddvar Hilding Grøntvedt.
 4. Lilly Marie f. 17.4.1923, gift 1957 med Ludolf Lynum, bosted i Molde.
 5. Olaf Hjalmar f. 25.1.1925, gift 1974 med Signy Lovise Mellemsæther, f, 13.4.1935, døde 24.10.2023, bosted Haugli på Kråkvåg.
 6. Harald f. 17.2.1927, gift 1960 med Ragnhild Alette Olsen f. 6.3.1941 fra Kråkvåg, bosted Rabben på Kråkvåg.

Martin Ingvar Grøntvedt (1918-1990) overtok bruket i 1960. Gift med Valborg Irene Grøntvedt (1924-2014) fra Nerigårīn. De fikk ni barn. Eldste sønn ble neste eier, barna var:

 1. Helene Pauline f. 3.1.1946, gift med Roald Henriksen fra Rørvik.
 2. Solfrid f. 6.7.1947, gift med Jan Fred Paasche fra Osen, bosted Opphaug.
 3. Herborg Otilie f. 4.2.1950, gift med John Brynjulf Gifstad (1944-2000) fra Støren, bosted Brekstad.
 4. Paul Martin f. 18.9.1952, neste eier.
 5. Vigdis Marie f. 3.11.1954, gift med Jarle Gustav Glørstad fra Fillan på Hitra.
 6. Svein Arne f. 12.7.1956, gift med Gretha Klakken, bosted Bjugn.
 7. Lillian f. 29.12.1958, gift med Kjetil Heimsvik fra Drag i Vikna, bosted Brekstad.
 8. Tor Øystein f. 19.6.1960, gift med Brit Olèn Moholt fra Husbysjøen, bosted Brekstad.
 9. Odd Einar f. 6.11.1962, gift med Liss Enebakk, bosted Husbysjøen.

Paul Martin Grøntvedt (1952-2013) overtok bruket i 1987. Han var gift med Randi Flatjord fra Klæbu. De har fem barn:

 1. Ove Martin f. 11.2.1980.
 2. Anders f. 29.3.1981.
 3. Camilla f. 16.1.1983.
 4. Rune f. 1987
 5. Caroline.

Ser en på driften av denne gården hadde de i 1865 2 hester, 12 kyr, 12 sauer og 2 griser. de sådde 3 tønner bygg, 7 tønner havre og satte 14 tønner poteter. 100 år senere, i 1949 hadde de 2 hester, 12 storfe, 8 sauer og 2 griser foruten 70 høns. De hadde også da korn og poteter.

Opplysninger om gården og personene der, finnes i Ørlandsboka, bind I, fra side 39.


Åpningssiden for matrikkelgården Kråkvåg
Index for gårdene i Ørland.
Åpningssiden for Yrjar Heimbygdslag