foto av gården

Nerigårīn,
under matrikkelgården Kråkvåg
G.nr. 159/2.

foto av gården

foto av gården
foto av gården
foto av gården
foto av gården
foto av gården

Befolkningen på Kråkvåg er beskrevet i boka Ørlandsboka, bind I, av forfatteren Inge Rian. Her skal vi gåinn da hele gården til Ole Grøntvedt (1798-1840) i praksis ble delt mellom tre brødre i 1854. Ove fikk bruksnummer 1, Lauritz fikk bruksnummer 2 og Jakob bruksnummer 3, de formelle skylddelingene ble utført senere.

Da er vi over på det som opprinnelig var hovedbruket på Kråkvåg. Her overtok Laurits Kristian Grøntvedt (1828-1903) i 1854. Bruket ble skyldsatt i 1860. Laurits ble gift med Marta Amundsdatter (1847-1922) fra Hemnskjela. De fikk fem barn og sønnen ble neste eier. Barna var:

 1. Otilia Pauline f. 1.10.1880 d. 24.1.1883.
 2. Laura Marie f. 19.5.1882, gift med Olaf Alfred Standahl på Lith-Slåttøya.
 3. Ole Petter f. 21.12.1884, neste eier.
 4. Hanna Margrethe f. 10.11.1886, gift med Hans Grande.
 5. Augusta f. 1889, hun døde ugift.

Matrikuleringskommisjonen på 1860-tallet opplyser at bruket har 90 mål mold- og sandjord, det er lettdrevet. Bruket har eggvær. Buskapen i 1865 og 1875 var 1-2 hester, 12-13 kyr og 12-20 småfe. De sådde 3-13/4 tønner bygg, 7-6 tønner havre og litt blandskorn. De satte 14-18 tønner poteter.

Ole Petter Grøntvedt (1884-?) kjøpte bruket i 1909. Gift med Hanna Karina Sandvik (1895-?) fra Lesund og de fikk elleve barn. Eldste barn, som også var en sønn, overtok etter foreldrene. Barna var:

 1. Oddvar Hilding f. 7.9.1915, neste eier.
 2. Laura Marie f. 1918, døde som liten.
 3. Lauritz Kristian f. 26.12.1919, gift i 1949 med Pauline Sand (?-1992) fra Skogn, bosted Kråkvåg.
 4. Ottar Malvin f. 3.9.1921 d. 25.9.2012, gift med Klara Otelie Dahl fra Kirkvika, bosted Garten.
 5. Margit f. 14.3.1923, gift med Arne Furu fra Sunndalen, bosted Sunndal.
 6. Valborg Irene f. 22.12.1924, gift med martin Ingvar Grøntvedt i Oppigå'n.
 7. Frida Lovise f. 17.12.1926, gift med Henrik Røkkum fra Røkkum på Nordmøre, bosted Levanger.
 8. Svanhild f. 26.12.1928, gift med Ola Røkkum fra Røkkum på Nordmøre (Henriks bror), bosted Hamar.
 9. Hanna Otelie f. 6.9.1930, gift med Hilmar Skorstad fra Ranheim, bosted Ranheim.
 10. Rolf Egil f. 13.1.1933, gift med renate Meta Irmgard Prasse fra Kiel i Tyskland, bosted Askim.
 11. Dagfinn f. 3.2.1936 d. 18.4.2008, gift med Elin Renèe Olsen fra Trondheim, bosted Stjørdal.

Oddvar Hilding Grøntvedt (1915-2000) overtok bruket i 1952. Han var gift med Klara Ovedie Grøntvedt (1920-2013) fra Oppigå'n. De fikk seks barn, sønnen Hallgeir ble neste eier. Barna var:

 1. Helga Otelie f. 30.3.1941, gift med Håkon Adolf Bjørnes fra Overhalla, bosted Rælingen.
 2. Ola Petter f. 24.10.1946, gift med Inger margrethe Kleven fra Opphaug, bosted Brekstad.
 3. Torbjørn f. 7.8.1949, gift med Randi Moe fra Kongsvinger, bosted Trondheim.
 4. Helene Pauline f. 31.12.1951, gift med Lorentz Stueland fra Varhaug på Jæren, bosted Borø.
 5. Hallgeir f. 30.12.1959, neste bruker.
 6. Tone Kristin f. 4.3.1963.

Hallgeir Grøntvedt (1959- ) overtok i 1989. Han er gift med Anete Balstad (1965- ) fra Vanvikan. De har fem barn.

Ser en på driften på denne gården hadde de i 1865; 2 hester, 12 kyr og 12 sauer. Av korn sådde de 3 tønner bygg og 7 tønner havre. De satte 14 tønner poteter. Tilsvarende produksjon var det i 1949.

Opplysninger om gården og personene der, finnes i Ørlandsboka, bind I, fra side 42.


Åpningssiden for matrikkelgården Kråkvåg
Index for gårdene i Ørland.
Åpningssiden for Yrjar Heimbygdslag