foto av gården

Gården Kirkvika,
under matrikkelgården Kråkvåg
G.nr. 159/3.

foto av gården

foto av gården
foto av gården
maleri av gården
foto av gården
foto av gården
foto av gården

Befolkningen på Kråkvåg er beskrevet i boka Ørlandsboka, bind I, av forfatteren Inge Rian. Her skal vi gåinn da hele gården til Ole Grøntvedt (1798-1840) i praksis ble delt mellom tre brødre i 1854. Ove fikk bruksnummer 1, Lauritz fikk bruksnummer 2 og Jakob bruksnummer 3, de formelle skylddelingene ble utført senere.

Denne parten ble den minste av de tre, på bare 1/12 av Kråkvåg-gården. Den ble skyldsatt i 1870. Jacob Christian Thode Grøntvedt (1834-?) arvet denne parten. Han var gift med Hanna Kristianne Haugs (1841-?) fra Lavik i Sogn. De fikk tre barn og eldste datter ble gift med neste bruker, barna var:

 1. Kristine Pauline barbara f. 19.6.1862, gift med Andreas Tøndel, neste bruker.
 2. Ole f. 10.10.1864, han emigrerte til USA og kalte seg Ole Twet. Han var far til Karl, mora var Fredrikke Hansdatter fra Leksvik.
 3. Kristian Andreas f. 13.2.1873, toller i Ålesund.

Anders Tøndel (Jakob Andreas Korneliussen) (1855-?) kom hit som dreng fra Bjugn. Han ble gift med Kristine Pauline Barbara Grøntvedt (1862-?) De fikk åtte barn som alle forlot øya, mange emigrerte til USA, barna var:

 1. Hanna Konstanse Kristofa f. 20.12.1885, gift to ganger, 2. gang med Gust Næss fra Valsneset i Bjugn. De emigrerte til USA.
 2. Dødfødt datter i 1885, tvilling til Hanna.
 3. Olga Ingeborg Kornelia f. 2.5.1888, gift med Johan Slåli fra Nes i Fosna.
 4. Axel Charles Anderson f. 7.10.1892, emigrerte til USA.
 5. Ole Emil Margido f. 15.11.1895, konas navn var Astrid fra Kjerringøy, de emigrerte til USA.
 6. Johanna Kristianne f. 10.5.1898, gift med Ole Valderhaug i Valderøy ved Ålesund.
 7. Kristian Grøntvedt f. 29.11.1900, gårdbruker på Nes i Fosna, ugift.
 8. Astrid f. 7.9.1905 på Nes.

Karl Johan Dahl (1871-1935) kjøpte bruket i 1907. Han kom fra Trondheim og var dreng i Oppigårīn. Han ble gift med Otelie Rosenkrantz Grøntvedt (1862-?) hun datter i Oppigårīn. Paret var en ti års tid i USA, Han arbeidet i skogen, kona sydde for folk. De fikk tre barn, to født i USA og svigerdattera overtok etter dem, barna var:

 1. Olga f. 23.3.1896 i USA, hun dreiv butikk i Kirkvika og senere i Vingvågen, ugift.
 2. Edna f. 30.4.1900 i USA, gift med Jørgen Ellestad med bosted Valdres.
 3. Frank Fritjof f. 2.7.1904 på kråkvåg, gift i 1934 med Stina Henriette Fjellvær fra Hitra.

Stina Henriette Dahl (?-?) var gift med Frank Fritjof Dahl (1904-?) og ovetok gården i 1936. Ett mål ble holdt unna til butikktomt. Frank Dahl kjøpte båten «Gartingen» og dreiv frakting med den, han saltet også sild. De fikk seks barn:

 1. Sigrid Henriette f. 4.3.1938, gift med Arne Skavdal (1934- ) i Bjugn.
 2. Klara Otelie f. 3.6.1935, gift med Ottar Malvin Grøntvedt på Kråkvåg.
 3. Åse Fredrikke f. 17.5.1942, gift med Hasse Sjölin, Trangsund i Sverige.
 4. Randi Irene f. 7.8.1944, gift med Oddvar Pettersen (1934- ) på Garten.
 5. Karl Johan f. 25.9.1949, neste eier.
 6. Frank Steinar f. 31.8.1952, gift med Liv Brattlie (1955- ) fra Halden.

Karl Johan Dahl (1949- ) overtok gården i 1973. Han er sønn av forrige eierpar, gift med Bjørg Irene Mæhre fra Sparbu. De har tre barn:

 1. Erna Henriette f. 23.9.1977, gift med Stian Tyskø.
 2. Kari Beate f. 19.1.1980.
 3. Karl Kristian f. 1987.

Gården fødde i 1865 3 kyr, 6 sauer og gris. De sådde 1/2 tønne bygg, 1 tønne havre og 3 tønner poteter.

Opplysninger om gården og personene der, finnes i Ørlandsboka, bind I, fra side 45.


Åpningssiden for matrikkelgården Kråkvåg
Index for gårdene i Ørland.
Åpningssiden for Yrjar Heimbygdslag