Yrjar Heimbygdslag

Våningshuset, sett fra syd og fra havneområdet, den retning som før veiforbindelsen kom, var hovedadkomsten.


Foto av gården

Foto: Ivar Hopen - 2006


Åpningssiden for matrikkelgården Kråkvåg
Index for gårdene i Ørland.
Åpningssiden for Yrjar Heimbygdslag