Lensherrer til Fosen og eiere av Storfosen gods og gård

Tidsrom

Navn

Informasjon

? - 1179Ivar Horte (?-1179)Etter Ivar Hortes død, ser det ut til at Storfosen ble krongods.
1523 - 1524Vincents Vincentssen Lunge (1483-1536)Vincents Lunge overdrog Storfosen til sin svigermor i 1524.
1524 - 1528Ingerd Ottesdatter Rømer (ca1473-1555) og
Niels Henriksson Gyldenløve
Fru Ingerd til Austrått.
1528 - 1535Niels Lykke (1492-1535)Alle jordeiendommer som Niels Lykke hadde rådd over, deriblant Storfosen, ble etter hans død krongods.
1574 - ?Hans Ovesen Rød-LunovHans Ovesen Rød inngikk i 1574 et omfattende makeskifte. Ved å legge ut av sitt gods i Danmark til vederlag, fikk han hånd om ganske mye jordegods i Trøndelag.
? - ?Jørgen Henriksen StaurJørgen Henriksen Staur fikk kongebrev 1597.
1617 - 1686Jens Ågesøn Bjelke (1580-1659)Gift med Sofie Brokenhus fra Elingård i Østfold. Han var en betydelig godseier. Kansler i Norge fra 1614/15.
? - ?Dorothea Jensdatter Bjelke (1612- )Storfosen tilfalt også henne, før gården og godset seinere gikk over til hennes bror, Ove Bjelke.
? - ?Ove Bjelke (1611-1674)Gift tre ganger. 1. gang med Maren Juel, 2. gang med Regitze Gjedde, 3. gang med Helvig Lindenow. Byggherre av Austråttborgen. Kansler i Norge fra 1660, etter faren. Stiftamtmann i Trondheim len i 1666.
1674 - 1686Christopher Henriksen Bjelke (1654-1704)-
? - 1703Oberst Fredrik Christian von Marschalk (ca 1650-?)Han gikk konkurs og mistet slik både Austrått, Tøndel og Storfosen.
1704 - 1761Amtmann Ove Schjelderup (ca1670-1756)Schjelderup fikk dispensasjon fra kongen om boplikten og bodde en stor del av tida i Bodø. Han hadde forpakter og senere forvalter som driver av gården. Etter hans død satt enka, Kirsten Munch, som eier.
1761 - 1765Oberstløytnant Lars Nannestad (ca 1695-1764)Han eide gården noen år og solgte til svigersønnen.
1765 - 1773Nils Jensen Colstrup (1723-1774)Han var fut for Strinda og Selbu, fikk kassamangel og hadde svikt i regnskapene. På Storfosna hadde han tittel av kammer-råd. Han hadde fire barn og yngste datter dyrket opp gården Steinan.
1773 - 1775Daniel Mathias Petersen Thams (?-?)-
1775 - 1777Kanselliråd Hans Nannestad (ca1733-1775)Han var Hans Nannestads sønnesønn og gift med Hedvig Brøcher fra Oslo. De hadde ett barn som ble neste eier.
1777 - 1794Justisråd Hans Angell (1749-1822)Han var gift med Hans Nannestads enke, Hedvig Brøcher. Da hun døde flyttet han til Orkdal.
1794 - 1828Kanselliassessor Fredrik Nannestad (1775-1832)Han dreiv nokså aktivt, utstyrte alle husmannsplassene med nye hus og han bygde og tilføyde nytt på hovedgårdens bebyggelse. Besetningen var 8 hester, 70 storfe og 60 sauer. Fredrik Nannestad var gift to ganger, først med Mette Alette Schiødt og deretter med Louise Christiane Holtermann fra Austrått.
1828 - 1844Krigsråd Knut Holtermann (1786-1857)Han var Fredrik Nannestads svoger, gift med enke Catharina Bygballe Gaarder. De fikk fire barn. Han anla et garveri og et brenneri mens han dreiv Storfosen.
1844 - 1878Niels Rosing Parelius Hegge (1807-1890)Han var født i Orkdal som sønn av kaptein A.K. Hegge. Gift med Birgitte Marie Christensen (1811-?) fra Nesna. De fikk fem barn.
1878 - 1909Fredrik Christian Hagen (1843-1952)Han var fra Trondheim, gift med Jenny Katinka Hallen (1856-?) fra Oslo. De fikk åtte barn. Hagen dyrket opp bortimot 300 mål jord, satte opp nye uthus og startet eget meieri med melkleveranser til Kristiansund. Han plantet skog på øya. Det ble opprettet poståpneri og anløp av dampskip i rute, han var sjøl både poståpner og handelsmann.
1909 - 1915Ingvald og Børge PetersenDe var sønner av oberst Børre Petersen. Ingvald var agronom, Børge spesialist på torvdrift. De hadde drevet saueavl i Montana, og det var det de brukte Storfosen til også. Ei tid hadde de rundt 1000 sauer.
1915 - 1933Arne ChristensenHan kom fra Fredrikstad. Han fortsatte brødrene Petersens planer, og sto bak dannelsen av A/S Storfosen Gods. Dette gikk konkurs etter bare få år.
1933 - 1944Kaptein Frederik Prytz (1887 - 1945)Prytz er husket for å ha dyrka opp 400 da jord og anlagt et skikkelig gartneri. Til dyrkinga benyttet han beltetraktor og la ut kulturbeiter.
1946 - 1958Andreas NorbergI denne perioden ble mange gårder delt fra og solgt til sjøleierbruk.
1958 - 1969Peter og Arne Elverum-
1969Major Erland Skattem (1931-2021)-

Åpningssiden for matrikkelgården Storfosna
Index for gårdene i Ørland.
Åpningssiden for Yrjar Heimbygdslag