kart av gården

Gården Steinan
under matrikkelgården Storfosna
G.nr. 160/2.

foto av gården

kart av gården
foto av gården
foto av gården
foto av gården
foto av gården
foto av gården
foto av gården

Steinan ble skyldsatt 31.10.1871 med skyld 2 mark og 12 øre. Steinan ble den første husmannsplassen på Storfosna som kom i sjøleie.

Området Steinan har huset flere familier og det har vært tjenestefolk på flere av plassene. Her skal vi liste opp de familiene vi antar har hatt avtale med godseier om å benytte jord til gårdsbruk mot pliktarbeid på hovedbølet. For tjenestefolka henviser vi til Ørlandsbok, bind 1.

To jenter bygslet plassen, som til da hadde vært øde, forteller folketellinga 1801. Dette var datter til eieren av Storfosna, Christianne Colstrup (ca1763-1839) og Charlotte Katrine Frølich (?-1837). De hadde ved folketellinga to tauser og fire drenger til å hjelpe seg med dyrking og drift av gården Steinan.

Muligens lå gården igjen øde etter frøkenene. Elling Olsen (1798-1870) kom fra Bjørnbet på Geitastrand og ble neste husmann. Han var gift 1829 med Ingeborg Andersdatter (?-1854) fra Hellbekken i Børsa. Denne familien hadde ni barn og en sønn overtok drifta etter foreldrene. Barna var:

 1. Ole f. 25.3.1829, neste husmann.
 2. Ingeborg f. 25.7.1831, gift 1858 med Johan Andreas Jensen, bosted Steinan.
 3. Gunnhild f. 18.4.1834.
 4. Anders f. 10.3.1837.
 5. Lava f. 5.3.1840 d. 1.2.1853 i feber.
 6. Bernt f. 20.1.1843 d. 14.2.1848.
 7. Elen f. 18.1.1846.
 8. Nils Bernt f. 15.8.1849. Han drukta 18.11.1866.
 9. Lovise Birgitte f. 2.1.1854 d. 26.1.1854 av utslett.

Ole Ellingsen (1829-1869) tok over plassen etter faren i 1861. Han ble gift 3.1.1861 med Marselia Johannesdatter (?-1877) fra Hitra. De fikk ingen barn.

I 1865 oppgis det at de hadde hest, 3 kyr, 8 sauer pg gris. De sådde 1 tønne bygg, 3 tønner havre og satte 4 tønner poteter.

Så kom Benjamin Kristensen Hegg hit i 1871, han kom fra Hegg i Agdenes. Han var gift med Ingeborg Olsdatter (1825-?) fra Børsa, de hadde to barn:

 1. Johan Olaus, gift i 1882 med Ane Arntsdatter. Han var sagbruksarbeider, neste husmann.
 2. Kristine, gift i 1875 med Mattias Olsen fra Brannhaugen.

Johan Olaus Benjaminsen (?-?) ble gift 17.10.1882 med Ane Kartine Arntsdatter (1859-?) fra Gullgresset. De hadde to barn:

 1. Alfred Berntinus f. 10.3.1883, reiste til Amerika i 1907.
 2. Arne Joakim f. 9.4.1898.

Olaus Pedersen Winther (1834-?) som ble husmann på Steinan i 1862 inntil han køpte bruket i 1872 og ble dets første sjøleier. Han kom fra Leksa, var gift 20.11.1862 med Nikoline Kristine Eckhof fra Edøy i Romsdalen. De hadde ni barn.

 1. Anne Sofie f. 1863, gift med Jakob Henrik Lund på Vik.
 2. Johanne f. 31.8.1865 d. 5.11.1908 som ugift jordmor i Åfjord.
 3. Kristine Katrine Hedvig f. 18.1.1868, gift 1896 med Johan Petter Lauritsen Lausnes.
 4. Regina Jakobine Eckhof f. 25.4.1871.
 5. Kristoffer Eckhof f. 4.5.1873. Han omkom under stormen i Titranulykka 14.10.1899.
 6. Peter Wessel f. 6.10.1875, neste eier.
 7. Otilie Nikoline f. 9.4.1879.
 8. Anders Sundbak f. 9.7.1881.
 9. Karen Sofie f. 10.7.1883, gift med Knut Johansen Sommervold foreldre til eier fra 1928.

Sønnen Peter Wessel Winther (1875-?) kjøpte bruket i 1922.

Olaus Winther Sommervold (1918-?) kjøpte bruket i 1928 av onkelen. Han var gift med Ingrid Borgfrid Amundsvåg (1921-1994) fra Hitra. De fikk to barn:

 1. Audun f. 27.7.1946.
 2. Knut f. 30.7.1954, neste bruker.

Sønnen Knut Johan Sommervold (1954- ) overtok i 1974 etter foreldrene. Han kjøpte jorda på naboeiendommen, Vintervoll, i 1991.

foto av gården

Opplysninger om gården og personene der, finnes i Ørlandsboka, bind I, side 106.


Åpningssiden for matrikkelgården Storfosna
Index for gårdene i Ørland.
Åpningssiden for Yrjar Heimbygdslag