kart av gården

Gården Lyngholmen
under matrikkelgården Storfosna
G.nr. 160/6.

foto av gården

foto av gården
foto av gården
foto av gården
foto av gården
foto av gården
foto av gården

Bruket ble skyldsatt i 1923 med skyld 4.00 skmk.

(Josef) Ludvig Michalsen Nesset (1875-1961) fra Uthaugsnesset ble den første eieren. Han kjøpte samtidig Fitholmen med skyld 1 skmk. Den hadde bruksnummer 7 og er senere innlemmet i bruksnummer 6. Ludvig Nesset ble gift med Jona J. Tangen (1887-1981) fra Grande. Jona var datter av Johan Arnt Pettersen. Johan hadde ei stue nede ved sjøen, syd for husa på Solbugården på Grande, g.nr. 64/13. Jona og Ludvig fikk fire barn:

  1. Målfrid, f. 17.3.1914.
  2. Liv, f. 25.6.1917.
  3. Jarle, f. 18.5.1922, neste eier.
  4. Olga, f. 1.5.1924.

I 1949 oppgis besetninga til 2 hester, 2 okser, 6 kyr, 5 kviger, 2 kalver, 2 griser, 4 sauer og 3 lam samt 50 høns.

Jarle Nesset (1922-2001) overtok bruket i 1955. Han var gift med Gunvor Nilsen (1932-2000) fra Storfosna. De fikk fem barn:

  1. Oddmund f. 14.1.1953.
  2. Gunn Jorid f. 3.5.1955.
  3. Jan f. 19.11.1956.
  4. Turid f. 25.8.1962, neste eier.
  5. Mona Helen f. 5.12.1968.

Turid Nesset (1962- ) overtok bruket i 1989. Hun var samboer med Lars Olav Vikestad, forholdet opphørte.

Opplysninger om gården og personene der, finnes i Ørlandsboka, bind I, side 179.


Åpningssiden for matrikkelgården Storfosna
Index for gårdene i Ørland.
Åpningssiden for Yrjar Heimbygdslag