kart av gården

Gården Bertelsvika
under matrikkelgården Storfosna
G.nr. 160/9.

foto av gården

foto av gården
foto av gården
foto av gården

Som utenforstående møter vi her et stort lokaliseringsproblem. Bertelsvika var en gang to husmannsplasser, nordre og søndre. Så ble det hele skyldelt i 1923 med skyld 0,92 skmk. I 1933 kjøpte kommunen stedet på tvangsauksjon. Ved den anledning ble bruksnummer 83 fradelt. Det kan være det som tidligere var Søndre Bertelsvika. Lenger oppe i bakken ligger bruksnummer 239, vi antar at dette var stedet hvor Nordre Bertelsvika lå. Skulle dette resonnement være feil, vil vi gjerne få det rettet opp.

Det er en husmann her i folketellinga fra 1801, det var Arnt Hallasen (ca 1750-1815) fra Romsdalen. Han var gift med Marit Ellingsdatter (ca 1740-1826) og hadde tre barn:

 1. Halla f. 1781, husmann i Nordre Bertelsvika. Halla er dialekt for Hallvard.
 2. Elling f. 1784, husmann i Søndre Bertelsvika.
 3. Karen f. 1790, gift 1811 med Ole Jonsen, husmann på Nordlandet på Storfosna.

Bertelsvika ble delt i 1807 og Halla Arntsen (1781-1842) fikk denne parten. Han var gift 30. 10.1803 med Ragnhild Mortensdatter (1765-1837), muligens fra Breivika. De fikk ingen barn. Plassen fødde 4 storfe og 6 sauer. De sådde 3,5 tønner korn. De flyttet plass i 1831 og dro til Munken.

Bertelsvika ble skyldsatt i 1923 med skyld 0,92 skyldmark. I 1933 ble bruket delt b.nr. 9 kjøpte kommunen den andre delen fikk b.nr. 83 med navnet Lavset og eid av Hanna Bertelsvik.

Den første eieren var (Petter) Edvard Eriksen (1865-?) fra Tromsø. Han var gift 27.11.1890 med Mette Kristine Helmersdatter (1870-?) fra Skålvika. De fikk sju barn og sønnen Kåre kjøpte bruket av kommunen i 1933. Barna var:

 1. Konrad.
 2. Leif Bergeton f. 13.6.1896.
 3. Lilly Aurora Leonore f. 16.8.1900.
 4. Paula Marie Konstanse f. 29.6.1902.
 5. Peder Melgren f. 22.11.1904.
 6. Kåre Bjørgvin Parelius f. 14.5.1907, neste eier.
 7. Dagny Elvira f. 2.5.1911 eller 2.1.1911.

Edvard Eriksen var fiske- og sildehandler i Djupmyra ved folketellingen i 1900. Ørlandsboka plasserer ham i Bertelsvika i 1905. I 1957 oppgis at bruket var på 35 da og fødde 6 sauer.

Kåre Eriksen (1807-?) kjøpte bruket av kommunen i 1933, var gift med Erna Olise Moen (1911-?), de fikk to barn:

 1. Ester f. 30.4.1934.
 2. Kjeldrun Edvarda f. 20.11.1937.

Fra 1998 er Olav Sletten (1957- ) eier av bruksnummer 9.

foto av gården foto av gården

Opplysninger om gården og personene der, finnes i Ørlandsboka, bind I, side 146.


Åpningssiden for matrikkelgården Storfosna
Index for gårdene i Ørland.
Åpningssiden for Yrjar Heimbygdslag