kart av gården

Gården Munken
under matrikkelgården Storfosna
G.nr. 160/39.

foto av gården

foto av gården
foto av gården
foto av gården
foto av gården

Inge Rian skriver i Ørlandsboka at Halla Arntsen var nyryddningsmann her i 1831. Han kom hit fra Bertelsvika. Etter ham kom flere husmenn med side familier. De kunne fø ei ku 8-10 sauer og en gris. Vi antar at resten av maten ble hentet fra havet. Men dette var ikke noe dårlig tilbud, folk kom helt fra Strinda for å slåslå seg ned her.

Petter Tyskø var den første sjøleieren, han fikk tinglest skjøte i 1925. Bruket var skyldsatt to år tidligere med skyld 0,75 skmk.

Så finner vi Edvard Edvardsen her som eier mellom 1931 og 1934.

Arvid Halsen (1908-?) kjøpte deretter. Han kom fra Brekstad, var gift med Aagot Leonore Lillevik (1908-?). De fikk tre barn:

  1. Åse f. 2.8.1935.
  2. Oddvar f. 24.3.1940.
  3. Lise-Mary f. 12.2.1943.

I 1949 fødde plassen ei ku og en sau, eieren hadde motorbåt. I 1957 oppgis arealet til 248 da , men bare 8 da er oppdyrket. Da hadde de 2 kyr og 3 sauer.

Asbjørn Halsen overtok plassen i 1960 og neste eier er Bjørn Audin Halsen f. 3.12.1933, fra 1974.

Opplysninger om gården og personene der, finnes i Ørlandsboka, bind I, side 166.


Åpningssiden for matrikkelgården Storfosna
Index for gårdene i Ørland.
Åpningssiden for Yrjar Heimbygdslag