kart av gården

Gården Skålvik
under matrikkelgården Storfosna
G.nr. 160/46.

foto av gården

foto av gården
foto av gården
foto av gården
foto av gården

Inge Rian skriver i Ørlandsboka at området Skålvika kunne omfatte mange husmenn og plassnavna ble etter hvert slike som Gullgresset, Rottenstokkhaugen, Jenshaugen eller Flyet, Mattias-stua og Brannhaugen. Så har Skålvika vært delt i Øvre, Nedre og Mellom-Skålvika.

Å velge noen familier fra ei slik lang liste er umulig, derfor lander vi på skipper Sivert Andersen (1840-1924) fra Grande. Han var gift med Ane Pauline Jensdatter (1850-1904) fra Øvre Skålvika. De fikk sju barn. Dattera Jørgine Konstanse (1886-1963) ble gift med neste eier.

Bernt Martin Stranden (1878-1964) overtok som eier. Han var gift med Jørgine Konstanse Sivertsdatter og de fikk to barn:

  1. Sverre f. 30.6.1918, døde ved en ulykke tilsjøs i 1951.
  2. Eivind f. 26.6.1920, neste eier.
Skålvik ble skyldsatt i 1924 med skyld 0,20 skmk.

Eivind Stranden (1920-2002) overtok i 1988. Han var gift med Bjørg Rædergård fra Trondheim, hennes far kom fra Rædergården på Grande. Eivind Stranden var bestyrer ved Storfosna Samvirkelag. Familien flyttet til Brekstad i 1968 og han arbeidet deretter ved Brekstad Handelssamlag, Bjørg i Ørland kommune. De fikk to barn:

  1. Bernt Jørgen f. 2.12.1954, neste eier.
  2. Ingrid Elisabeth f. 27.6.1958, døde 21.12.2021, gift med Dag Eggesvik f. 12.4.1957 i Bodø, barn Cathrine f. 31.7.1984, partner Hanno. Skilt og gift andre gang med Karl-Olav (Kalle) Emmerhoff på Kvitsand under Bakken, barn: Olav f. 20.5.1998, partner Andrea.

Bernt Jørgen Stranden (1954- ) arbeidet ved Jordstyrekontoret i Ørland kommune ble gift med Olaug Bach f. 10.7.1957 i Foldereid, hun var lærer, de har fem barn:

  1. Sverre f. 14.2.1987.
  2. Amund f. 8.4.1989.
  3. Magne f. 18.9.1991, partner Camilla.
  4. Elin f. 11.7.1994, partner Sigbjørn.
  5. Olav.

Opplysninger om gården og personene der, finnes i Ørlandsboka, bind I, side 98 og heftet rettelser, side 5.


Åpningssiden for matrikkelgården Storfosna
Index for gårdene i Ørland.
Åpningssiden for Yrjar Heimbygdslag