kart av gården

Gården Våa
under matrikkelgården Storfosna
G.nr. 160/51.

foto av gården

foto av gården
foto av gården
foto av gården
foto av gården

Det har bodd mange folk i Våa eller Valen, som også er en skriveform foruten flere andre. Husmannsplassen var en gang delt i to, Nordre og Søndre Våa. Husmenn uten jord, såkalte strandsittere, har også bodd her. Våa ble skyldsatt i 1924 med skyld 0,66 skmk. Bruket Sanden ble skyldsatt i 1925 med skyld 0,95 skyldmark. Sanden ble solgt til Kristian Lillevik i 1926.

Første eier var Cato Halvorsen som kjøpte i 1926. Forfatteren av Ørlandsboka, Inge Rian, har ikke funnet familien i kirkeboka fram til 1912. Ved hans død navnes arvingene:

  1. Amund.
  2. Thora.
  3. Hartvik f. 1.10.1916, neste eier.
  4. Signe Jørgensen.
  5. Elfryda Helland.

Hartvik Halvorsen (1916-?) ble ene-eier fra 1951.

Bjørn Audin Halsen overtok i 1989. Bygningene med tomt er fradelt og gitt bruksnummer 214, naustet bruksnummer 215.

Opplysninger om gården og personene der, finnes i Ørlandsboka, bind I, fra side 151 til 160.

Opplysninger om Nordre Våa finnes i Ørlandsboka, bind I, side 156.

Opplysninger om Søndre Våa finnes i Ørlandsboka, bind I, side 158.


Åpningssiden for matrikkelgården Storfosna
Index for gårdene i Ørland.
Åpningssiden for Yrjar Heimbygdslag