kart av gården

Gården Gullgresset
under matrikkelgården Storfosna
G.nr. 160/70.


foto av gården
foto av gården

Den første som kan plasseres på Gullgresset, fikk kontrakt på plassen i 1820. Det var seks husmenn her før plassen ble skyldsatt i 1927 med skyld 0,40 skmk.

Halvdan Larsen kjøpte bruket i 1928.

Så fikk Paul Karlsen fra Frøya skjøte på bruket i 1934. Han var gift med Paula Brekstad, som datter av Anna og Johan Brekstad. De fødde ei ku og hadde poteter. Inntekta kom fra sjøen. Arealet kom i 1957 opp i 10 da dyrket mark.

Magne Trygve Brekstad f. 1937 kjøpte bruket i 1971.

Opplysninger om gården og personene der, finnes i Ørlandsboka, bind I, side 100.


Åpningssiden for matrikkelgården Storfosna
Index for gårdene i Ørland.
Åpningssiden for Yrjar Heimbygdslag