kart av gården

Gården Djupmyr
under matrikkelgården Storfosna
G.nr. 160/77.


foto av gården
foto av gården
foto av gården

Djupmyr ble skyldsatt i 1928 med skyld 0,61 skmk.

Bruket ble kjøpt av Johan Brekstad (1882-?), sønn av husmannen Jakob Olsen på Brekstad. Han var gift med Anne Margrethe Kristoffersdatter (1884-?) fra nettopp Djupmyra. De ble foreldre til neste eier.

I 1957 var arealet 103 da etter oppkjøp av Øvermyra. Men bare 23 da var dyrket. Besetninga var hest, 2 kyr og gris.

Trygve Brekstad (1911-1973) overtok bruket i 1952. Han var gift med Margit Skage (1916-1995). De fikk fem barn som hver eier en femtepart av gården fra 1995.

Våningshuset ble i 1996 overtatt av Ann Mari Gulbrandsen fra eldste sønn av Margit og Trygve Brekstad, Randulf Brekstad. Se bruksnummer 240 i kapittel "Andre bygninger på Storfosna".

Opplysninger om gården og personene der, finnes i Ørlandsboka, volum I, side 132.


Åpningssiden for matrikkelgården Storfosna
Index for gårdene i Ørland.
Åpningssiden for Yrjar Heimbygdslag