Daniel Mathias Petersen Thams

Av Terje Sørensen

Det var Daniel Mathias Petersen Thams, kanselliråd og sorenskriver i Hurum, Røyken og Lier, som kjøpte Storfosen ved tvangsauksjonen i 1773. Skjøtet er imidlertid datert først 1.1.1775. Daniel Thams var sønn av lagmann i Nordland, Peter Thams og Lavine Thulin og bror av Johan Peter Thams som var gift med Sara Nannestad Colstrups yngste søster, Birgitte Christine (Se neste eier). Daniel Mathias Thams solgte godset allerede 1.2.1775.


Åpningssiden for matrikkelgården Storfosna
Index for matrikkelgårdene i Ørland.
Åpningssiden for Yrjar Heimbygdslag