Fredrik Hanssen Nannestad

Av Terje Sørensen

Fredrik Hanssen Nannestad (4.1.1775 - 31.12.1832) overtok Storfosen-godset etter sin mor og stefar. Hans tittel var kanselliassessor, og han fikk skjøte på godset i 1794. Fredrik Nannestad var født i Oslo i 1775. Han sønn av Hans Larssen Nannestad (ca.1733 - 1775) og Hedvik Marie f. Brøcker (1750 - 1788). Han ble første gang gift 31.1.1794 med Mette Alette Henriksdatter Schjødt (17.. - 12.5.1814). De fikk tre barn:

 1. Hans (29.1.1795 - 27.1.1859). Han fikk skjøte på Kråkvåg i 1820, men ble seinere husmann i Søndre Våa på Storfosna, men uten avgiftsplikt til godseieren. 17.9.1829 ble han gift med Maren Hansdatter Skålvik (24.06.1804 -) fra Storfosna. Barn: Hans (16.12.1825 - 1.5.1851), Knut Henrik (15.4.1828 - 14.10.1829), Mette Alette (4.4.1830 - 29.6.1858), Olava Katarina (4.12.1833 - etter 1881), Fredrik (19.1.1836 - 2.4.1910), Maren Hanna (20.5.1843 - 28.6.1843), Knut Martin (2.4.1845 - ), Marta Henrikka (20.3.1848 - etter 1900).
 2. Anne Chatrine (6.10.1795 - 12.11.1854). Hun ble 22.8.1817 gift med stiftsamtskriver Ole Jonsen Bye (21.11.1781 - 14.5.1862) fra By i Verdal. De bodde en tid etter giftermålet på Storfosna, seinere som selveiere på Hårberg (1818 - 1836), før de kom til Trondheim. Ole Bye var fogd i Fosen 1814 - 1834. Ole Bye var Ridder av den svenske Vasaorden. 7 barn, bl.a. Fredrik (19.8.1918 -1862) (Han ble gift med Ann Cathrines halvsøster. Se nedenfor!)
 3. Henrik (22.1.1798 - 18.11.1871). Han var offiser og bodde før 1853 som kaptein på Megården i Orkdal. da flyttet han til Trondheim og ble i 1856 sjef for Trondhjemske gevorbne Musketterkorps, fra 1867 sjef for 2. Trondhjemske Halvbrigade. I 1837 ble han gift med Margrethe Elisabeth Jacobsdatter Parelius (22.1.1812 - 17.4.1871) fra Meldalen. Barn: Fredrik (21.4.1839 - 4.5.1901), Elsebe (Ebba) Christine (2.1.1841 - 6.8.1867), Jakob (1.9.1842 - ), Mette Alette (28.7.1844 - ), Henrik Elias (1.9.1846 - ), Margrethe Elisabeth (31.5.1848 - ), Agno (11.2.1850 - 11.3.1854), Anton (22.5.1852 - ), Agno (24.6.1854 - ).

Fredrik Nannestad ble ved resolusjon av 14.7.11805 skilt fra Mette Alette Schjøtt etter at hun var blitt erklært som uhelbredelig sinnssyk. Hun døde på Storfosna åtte år seinere. Fredrik Nannestad ble med kongelig tillatelse gift andre gang 12.2.1808 med Lovise Christiane Eilersdatter Holtermann (1781 - 17.1.1856) fra Austrått. Hun var datter av kanselliråd Eiler Hagerup Hanssen Holtermann (1748 - 6.10.1800) til Austrått og Christiane Ludovika Markusdatter Høyer (1750 - 30.12.1830). De fikk ni barn:

 1. Eiler Hagerup (31.10.1809 - 6.2.1880). Han var jurist og prokurator i Søndre Trondhjems amt og bodde på sin eiendom Årnset i Rissa. Han ble 5.9.1861 gift med Christiane Christiansdatter Hornemann (3.9.1825 - ). Barn: Lovise Fredrikke (13.7.1862 - ), Kristiane (9.9.1863 - 3.3.1898), Abel Margrete (4.6.1865 - ), Sara Marie Nikoline (2.1.1867 - ).
 2. Christian Ludvig (28.6.1811 - 30.8.1898). Han var bokhandler og sogneprest i Bindalen, seinere i Mo i Rana, men bosatte seg i Namsos da han tok avskjed i 1883. Han ble 18.7.1815 gift med Nilsine Rosinge Jakobsdatter Parelius (7.5.1815 - 3.5.1891) fra Meldalen. Barn: Fredrik (9.5.1844 - 1.4.1872), Jakob (10.3.1846 -), Elisabeth Cathrine (14.1.1848 - 6.6.1862), Louise Christine (23.1.1850 -), Marcus Elias (24.5.1852 - 6.8.1869), Christiane Nilsine (12.11.1854 -).
 3. Hedevig Brøcker (5.4.1814 - ). Hun var født på Storfosna og døde ca. 2 år gammel.
 4. Mathias Bonsack Krogh (14.10.1814 - 17.3. ). Han var født på Storfosna, ble offiser, bl.a. i Bergenske brigade, Christiansandske brigade og sjef for Indherredske Musketerkorps av Trondhjemske brigade; stortingsmann (1857 - 1858); stiftsamtmann i Tromsø og amtmann i Finnmark, amtmann i Tromsø ved amtets deling og sist sorenskriver i Follo. Han ble 20.7.1841 gift med Susanne (Nanna) Prahm Petersdatter Kaurin (4.7.1817 - 22.10.1880). Barn: Fredrik (24.4.1842 - ), Petra Marie (19.6.1844 - 12.12.1894), Louise Christine (23.6.1847 - 9.5.1904), Henriette Amalie (1850 - 1850).
 5. Hedwig Brøcker (9.2.1818 - 14.11.1902). Hun ble født i Ørland og kom etter farens død i huset tile onkler, først hos krigsråd Holtermann på Storfosna, så hos sin seinere svigerfar fogd Bye på Hårberg. Deretter kom hun til sin bror, sorenskriver Holtermann på Årnset i Rissa. Hun ble 22.6.1848 gift med sin nevø skipsfører, seinere bokhandler i Trondheim Fredrik Nannestad Olsen Bye (19.8.1818 - 1862). Barn: Anna Chatrine (1855 -), Ole Fredrik Orlog (1861 -).
 6. Marie Dorothea Vauvert (14.8.1819 - 27.5.1849). Hun ble født på Storfosna, og ble 27.5.1849 gift med sogneprest til Leksvik enkemann Christoffer Winter Helgesen Scheen (27.1.1809 - 9.9.1856), født i Risør. Han var sist sogneprest i Porsgrunn. Han hadde fire barn i sitt første ekteskap, men ingen med Marie Dorothea Vauvert.
 7. Jonas Angell (10.1.1823 - 31.3.1886) Han var født på Storfosna, men kom etter farens død til sin onkel fogd Ole Bye på Hårberg, og deretter til prost Hagerup i Oppdal. Han gikk i lære hos apoteker Møller i Trondheim og tok sin farmasøytiske eksamen hos apoteker Balsløw i samme by. Han kom siden til Steinkjer der han i 1850 kjøpte apotek og landhandleri. Han ble 22.8.1852 gift med Hanna Sophie Hansdatter Riddervold (22.2.1832 - 18.7.1868). Ingen barn.
 8. Nanna Petra Boisen (12.4.1825 - 26.2.1880). Hun var født på Storfosna og ble 3.8.1858 gift med distriktslege Hans Michael Hanssen Arentz (23.3.1826 - 1.6.1897) fra Trondheim. Han ble koleralege på Karmøy i 1849, cand.med i 1853, kommunelege på Steinkjer til 1858, distriktslege i oppgdal til1878, i Ringebu til 1885 og i Søndre Østerdalen til sin død. Barn: Eivind (11.7.1866 - ), Bjarne (30.10.1868 - ), Gudrun (6.7.1870 - 9.10.1872).
 9. Dorothea Margrethe Emilie (20.9.1826 -) Hun ble i 1864 gift med Peter Henrik Rafalesen Bjering fra Følling i Stod. Han ble kjøpmann på Steinkjer. Barn: Anna Martine (2.1.1867 - ), Louise Fredrikke (19.5.1869 - ), Peter Wessel (29.9.1871 - ).

Mens kanselliassessor Fredrik Nannestad var eier av Storfosengodset, ble det foretatt utskiftning her, og i årene fra 1795 til 1820 ble alle tilliggende gårder i Ørland, unntatt Beian, frasolgt. Det første bruket på Bakken som kom i selveie var Nordbakken (l.nr. 93). Denne gården ble overtatt av Jacob Christophersen Lund (1752- 1839) ved skjøte av 30.10.1795 for 399 riksdaler. Han kjøpte også et bruk (l.nr.88) på Garten ifølge skjøte av 18.6.1804 for 499 riksdater. I 1797 ble enda tre leilendingsbruk på Bakken frasolgt. Det var Flatbakken (l.nr.91), Nerbakken (l.nr.92) og Kvitsanden (l.nr.94) som ble kjøpt av henholdsvis av Jon Pedersen (1750 - 1819), Elias Johansen (1747 - 1837) og Andreas Ågesen (1762 - 1846). Den siste var sønn av Ørlandets første selveier som kjøpte Flatnes i 1764 (Se teksten under Niels Colstrup), og han overtok 2 våg i Bakken for 440 riksdaler ifølge skjøte som ble lest på ting på Brekstad 23.6.1797.

Brukene på Garten kom i selveie slik:

L.nr.GårdsbrukKjøperÅr
86"Ben-gården"Arnt Olsen (1772 - 1808)1800
87"Frammigården"Arnt Nilssen (1773 - 1836)1802
88"Martinusgården"Jacob C. Lund (1752 -1839)1804
89"Løkkengården"Peder Hanssen (1761 - 1801)1799

Brukene på Grande ble frasolgt slik:

L.nr.GårdsbrukKjøperÅr
95"Rædergården"Knut Olsen (ca. 1750 - 1808)1797
96"Markagården"Anders Arntsen (1774 - 1851)1796
97"Markagården"Anders Arntsen (1774 - 1851)1796
98"Melkhaugen"Svein Henriksen (1754 - 1805)1797
99"Albrigtsgården"Jens Simonsen (1754 - 1809)1797
100"Næss-gården"Ole Jonsen (1762 - 1811)1800
101"Slaktargården"Ole Pedersen (1768 - 1813)1797
102"Småhaugen"Jakob Kristoffersen (1748 - 1818)1798
103"Jo-gården"Jon Larsen (1776 - 1849)1800
104"Grandgården"Peder Larsen (1770 - 1840)1800
105"Viken"Anders Nilsen (1743 - 1818)1800
106"Ola-gården"Ole Iversen (ca.1755 - 1852)-
107"Rasmusgården"Ole Rasmussen (1773 - 1851)1798
108"Ivergården"Iver Hanssen (1742 - 1804)1798
109"Brekka"Jakob Henriksen (1759 - 1819)1797
110"Gjertsgården"Nils Jenssen (1761 - 1835)1798

I 1822 kjøpte assessor Nannestad på Storfosna tilbake mesteparten av l.nr.110. I 1825 ble bruket formelt skyldsatt og Nannestads del fikk l.nr.110 a (Den seinere "Gjertsgården"), resten fikk l.nr. 110 b ("Nystykket"). Nannestad solgte imidlertid bruket allerede i 1826 til Hans Pedersen Grande (ca.1777 - 1867).

På Kråkvåg var det fire leilendingsbruk (L.nr.81, 82, 83 og 94). I 1820 ble alle brukene frasolgt godset idet hele Kråkvåg ble kjøp av godseierens sønn, Hans Fredriksen Nannestad (1795 - 1859) (Se ovenfor!)

I tillegg til selve hovedgården beholdt Fredrik Nannestad bare Beian av de eiendommene som tidligere hadde tilhørt godset innenfor Ørland nåværende grenser. Ved pengereduksjonen i 1812 tapte han hele den formuen han hadde etter salget av gårdene. Han forpaktet etter dette bort eiendommene Storfosna og Beian (i 1825) til sin svoger som han siden solgte det hele til ifølge skjøte av 11.1.1828. Ved salget mistet Storfosna sine adelige rettigheter. (Adelsprivilegier var opphevet ved lov av 1821, og skulle ikke føres videre ved eierskifter etter den tid).

Fredrik Nannestad overtok i 1826 stilling som overtollbetjent i Kristiansand og fra 1832 samme stilling i Bergen, der han døde 31.12.1832. Hans andre hustru Lovise Christiane f. Holtermann døde i Trondheim 17.1.1856.


Åpningssiden for matrikkelgården Storfosna
Index for matrikkelgårdene i Ørland.
Åpningssiden for Yrjar Heimbygdslag