Hans Lorentzsen Angell

Av Terje Sørensen

Enken Hedvik Marie Johansdatter Brøcker satt som eier av godset et par år inntil hun giftet seg andre gang 31.7.1777 med justisråd Hans Lorentzsen Angell. Han var født 21.5.1749 i Trondheim som sønn av kjøpmann Lorentz Jonassen Angell (1712 -1784) og Maria Eriksdatter Must (1723 - 1778), og ble nå den nye godseieren. Hedvik f. Brøcker og Hans Angell fikk to barn:

  1. Maria (1778 - 15.10.1803). Hun var ugift.
  2. Dorothea Maria (1779 - 22.10.1862). Hun ble i 1797 gift med kaptein, seinere obert Ole Fredriksen Krabbe (20.3.1758 - 3.8.1826). Barn: Frederik Christian (9.12.1798- ), Hedvig, Hans, Maria, Olaus Mortinus, Petrus, Randine.

Etter at Hedvig Brøcker døde i 1788, drog Hans Angell til Orkdal, der han ble bosatt på Gjølme. Han ble i 1789 gift med Randine Fredriksdatter Krabbe, født ca 1756 som datter av oberst Frederik Christian Krabbe (1713 - 1776) og Ingeborg Gregersen (1732 - 1784). De fikk en datter:

  1. Hedvig (1795 -). Hun ble i 1816 gift med løytnant Finchenhagen (1789 -).

Hans Angell døde 25.9.1822.

* Fra Hans Angells tid som godseier forteller tradisjonen om Hans Andreassen (1749 - 4.2.1824) som ble oppsagt som husmann i Våa på Storfosna fordi han i forrykende uvær under en seilas inne på byfjorden tok roret fra godseieren. Han havnet deretter som husmann på Ørsleie dit han kom i 1786, men her under en annen jorddrott, Austrått-herren Eiler Holtermann (1748 - 1800). Det heter seg at huset han skulle bo i, bare hadde tre vegger da han kom dit, så han måtte bruke seglet sitt som en midlertidig fjerde vegg den første tiden.


Åpningssiden for matrikkelgården Storfosna
Index for matrikkelgårdene i Ørland.
Åpningssiden for Yrjar Heimbygdslag