Hans Larssen Nannestad

Av Terje Sørensen

Det var kanselliråd Hans Larssen Nannestad, født ca.1733, som kjøpte Storfosen-godset av Daniel Thams i 1775. Han var sønn av den tidligere godseier Lars Nannestad og hustru Elisabeth f. Engelhart (tidligere eier).

Hans Nannestad ble gift 16.3.1774 med Hedvig Marie Johansen Brøcker. Hun var født 1750 som datter av krigskommisær Johan Brøcker (- 1799), som døde på Saksegård i Oslo, og Marie de Vauvert (Wowart, Vauvart) (- 1776), som døde på Fredriksvern (Stavern) i Vestfold.

Hegvig Brøcker og Hans Nannestad fikk en sønn:

  1. Fredrik (4.1.1775 - 17.1.1856). Han ble en seinere eier av Storfosen-godset.

Hans Nannestad døde samme år som han overtok godset. Han ble begravet 23.6.1775.


Åpningssiden for matrikkelgården Storfosna
Index for matrikkelgårdene i Ørland.
Åpningssiden for Yrjar Heimbygdslag