Hans Ovesen Rød-Lunov

Av Terje Sørensen

Hans Ovesen Rød-Lunov til Søgård var dansk adelsmann. I 1577, da Frederik II (1534 - 1588) var konge i Danmark-Norge, fikk han forleningsbrev på bl.a. Bakke klostergods med plikt til å holde 6 hester med utstyr og 6 ryttere "når krig eller feide påkommer". Selve klosteret, et nonnekloster som lå der Bakke gård i Trondheim nå ligger, hadde visstnok tilhørt benediktinerordenen, men både klosteret og klosterkirken ble ødelagt av svenskene i 1564.

Da Hans Ovesen Rød i 1574 inngikk et omfattende makeskifte. Ved å legge ut av sitt gods i Danmark til vederlag, fikk han hånd om ganske mye jordegods i Trøndelag. Således ble han eier av gårdene Storfosen, Garten, Kråkvåg, Leksa, Værnes, Terningen, Moldtun, Lade, Devle, Ringve, Åremmen og Lille-Rein. (De fem sistenevnte gårdene hadde før tilhørt Bakke klostergods). Hans Ovensen Rød var gift med Maren Engelbrektsdatter Rustung, født ca. 1555. Hun var datter av Engelbrekt (Embret) Olavsson (ca.1520 -) og Birgitte Hansdatter Gaas. (Maren var en sønnedatter av den siste katolske erkebiskop i Norge, Olav Engelbrektsson (ca.1480 - 1538) og datterdatter av Hans Gaas (1549 - 1578), den andre i rekken av lutherske biskoper i Trondheim). Hans Ovesen Rød-Lunov og Maren Engelbrektsdatter bodde en tid på Moldtun. De hadde flere døtre:

  1. Else Hansdatter Rød, ble gift med Otte Bjelke ( -1604), en sønn av Jens Tillulfsen Bjelke ( - 1559) og Lucie Nielsdatter Gyldenløve ( - 1555). Hun arvet bl.a. Lade gård i Strinda. Otte Bjelke arvet for sin del Tøndel gård på Nes.
  2. Birgitte Hansdatter Rød var gift med Laurits Dall. Hun arvet gårdene Åremmen, Lille-Rein, Terningen og Kråkvåg. (Terningen gikk imidlertid før 1624 over til eieren av Storfosen-godset).
  3. Mille Hansdatter Rød ble gift med Adrian Jakobson Falch.
  4. Øllegård Hansdatter Rød ( - 1616) ble gift med lagmann Jørgen Henriksen Staur. Hun arvet Storfosen.

Hans Ovesen Rød døde 1598, Maren Engelbrektsdatter døde ca.1617.


Åpningssiden for matrikkelgården Storfosna
Index for matrikkelgårdene i Ørland.
Åpningssiden for Yrjar Heimbygdslag