Ivar Horte

Av Terje Sørensen

Ivar Horte ( - 1179) er den første navngitte eieren av gården. Han levde i borgerkrigstiden da flere politiske grupperinger kjempet om makten i landet. Den seks år gamle Magnus Erlingsson (1156 - 1184), sønnen til Erling Skakke (ca.1115 - 1179), var blitt hyllet til konge på Øreting i 1162. Han ble den første kronede konge i Norge ett eller to år seinere. Men i 1177 gav birkebeinerne en annen mann, Sverre Sigurdsson (ca.1150 - 1202) fra Færøyene, kongsnavn. Under stridighetene som fulgte, kom det til flere slag. På Kalvskinnet i Nidaros kjempet Sverre og hans menn mot Magnus og hans tilhengere i 1179. Der var Ivar Horte med. Sagaen sier han var en frende av Magnus Erlingsson. I slaget var Ivar Horte mellom dem som falt sammen med Erling Skakke. Etter Ivar Hortes død, ser det ut til at Storfosen ble krongods.

I hvert fall var Storfosen blitt kongsgård ved slutten av borgerkrigstiden. Da oppførte i følge tradisjonen hertug Skule Bårdsson (ca.1188- 1240) en kirke her. Den ble innviet av kong Håkon Håkonson i 1236. Tre år seinere (1239) da Skule også hadde tatt kongsnavn og lot seg hylle i Nidaros, ble to av Håkon Håkonsons hirdmenn som hadde vært til stede på hyllingsdagen med brev fra kongen, overrumplet og drept av Skules menn natten etterpå på kongsgården på Storfosna. De hadde tatt inn der på tilbakereisen. Den ene av mennene hadde prøvd å berge seg unna ved å ta seg opp på kirketaket. Han bad om grid, men det fikk han ikke. Kirken stod enda i 1354 da den ble overdratt til erkebiskopen med forpliktelse til å holde en prest der. Seinere nevnes ikke gården før ved slutten av katolsk tid.


Åpningssiden for matrikkelgården Storfosna
Index for matrikkelgårdene i Ørland.
Åpningssiden for Yrjar Heimbygdslag