Jørgen Henriksen Staur

Av Terje Sørensen

Jørgen Henriksen Staur var født før ca.1580 som sønn av Henrik Jørgensen Staur Malskerød (ca.1555 - 1609) og Adelus Andersdatter Benkestok (ca.1552 - 1628). Jørgen Henriksen Staur fikk kongebrev 1597. Han ble lagmann i Finnmarken og Nordland. I sitt første ekteskap var han gift med Øllegård Hansdatter Rød ( - 1616), datter av Hans Ovensen Rød-Lunov og Maren Engelbrektsdatter Rustung, forrige eiere. De fikk to døtre:

  1. Maren Jørgensdatter Staur (1606 - 1685).
  2. Adelus Jørgensdatter Staur.

Andre gang ble han gift med Karen Pedersdatter Schønnebøl (ca.1590 - 1627). Hun var datter av lagmann i Nord-Norge, Peder Hansson Schønnebøl (1530 - 1603) og Guren (Gudrun) Chistophersdatter Grøn (ca.1560 - 1603). Karens bror, Manderup Schønnebøl (1603 - 1682) giftet seg med Maren Jørgensdatter Staur (nevnt ovenfor) og ble eier av mye jordegods her i distriktet, bl.a. i Agdenes). Jørgen Staur og Karen Schønnebøl fikk flere barn:

  1. Peder Jørgensen Schønnebøl.
  2. Jørgen Jørgensen Schønnebøl.
  3. Guren Jørgensdatter Schønnebøl.

Jørgen Henriksen Staur døde på Steigen i Nordland i 1648. Karen Schønnebøl døde sammesteds i 1627.


Åpningssiden for matrikkelgården Storfosna
Index for matrikkelgårdene i Ørland.
Åpningssiden for Yrjar Heimbygdslag