Knud Henrik Eilersen Holtermann

Av Terje Sørensen

Krigsråd Knud Henrik Eilersen Holtermann var født 1786 som sønn av Christianne Ludvikka Markusdatter Høyer (1750 - 1830) og kanselliråd Eiler Hanssen Holtermann (1748 - 1800) til Austrått. Knut Henrik Holtermann var i sine yngre år offiser, men hadde i 1808 kjøpt en del av Uthaug, bl.a. Ulriksborg av sin onkel Anton Ulrik Hanssen Holtermann (1750 - 1826) for 8855 riksdaler. Han solgte disse eiendommene og kom deretter til Storfosna. Denne gården kjøpte han i 1828.

Holtermann anla på Storfosna et garveri og et brenneri mens han drev storgården. I 1835 kom en garverutdannet mann Albert Albertsen (1803 -), sønn av skipper Albertsen fra Ærø i Danmark, til Storfosna for å drive som garver her. Han hadde nok hatt kontakt med folk fra stedet før også. Han ble 22.10.1835 gift med Martha Ellingsdatter Bertelsvik (23.3.1817 - ), og de fikk ni barn. De to eldste barna var tvillingbrødre, hvorav den ene, Albert, druknet ved Beian i 1855.

På Beian, som Knud Henrik Holtermann også overtok som eier av i 1828, hadde det siden slutten av 1600-tallet vært skyss-stasjon og gjestgiveri. Her åpnet Holtermann såkalt "bondehandel", og ansatte egen bestyrer til å ta seg av forretningsdriften og virksomheten på stedet. Bestyreren het Johan Christopher Ræder (1792 - 1857). Holtermann solgte seinere handelsstedet til ham.

Knud Henrik Holtermann ble første gang gift i 1912 med Inger Marie Fredriksdatter Krause. Hun var født 1789 som datter av kaptein Fredrik Wilhelm Krause (1753 - 1815) og Inger Marie f. Thode (1760 - 1834) fra Pideberg i Strinda. De fikk to barn:

  1. Christiane Ludvikka (8.8.1813 - 16.11.1892). Hun var ugift og døde i Trondhjem.
  2. Inger Marie (11.12.1814 - 5.6.1889). Hun ble 24.9.1845 gift med Morten Lyng Lossius (18.7.1819 - 14.11.1890) som var oberst og sjef for 2. korps av Trondhjemske Infanteribrigade. Han ble eier av gården Lade i Strinda etter svigerfaren. Morten Lyng Lossius innehadde flere fortjenesteordener, bl.a, var han Ridder av St. Olav. Barn: Johan Sophus (19.8.1886 - ), Knut Henrik (27.9.1847 - ), Jørgine Marie (9.10.1849 - 19.8.1891), Thrine (28.8.1853 - ), Johanna Nilsine (16.2.1857 - ), Inger Mortinia (30.11.1859 - 24.11.1868).

Inger Marie Krause døde i barselsseng på Uthaug i 1814, og Knud Henrik Holtermann giftet seg andre gang 30.9.1818 med presteenken Anne Cathrine Bygball Olsdatter f. Gaarder (27.1.1784 - 26.12.1824) som var datter av Else Sofie Augustiniusdatter f. Meldahl (1745 - 1821) og oberst Ole S. Paulsen Gaarder på Akvik i Stangvik (Halsa). Hun hadde i sitt første ekteskap vært gift med Hans Holst Johansen Lund (1761 - 1817), sogneprest i Ørland 1805 - 1817, og hadde i dette ekteskapet tre barn: Olava Sofie (1800 - 1838), Johan Grøn (1802 - 1858), Martha Margrethe (1804 -). Anna Cathrine Bygball Gaarder var søster av Augustinus Meldahl Gaarder som var sogneprest til Ørland 1829 - 1848. Han var også prost i Fosen og Ørlandets første ordfører 1838 - 1841.

I Knud Henrik Holtermanns og Anna Cathrine Gaarders ekteskap (det andre for begge) var det fire barn:

  1. Hanna Lund (1.8.1819 - ). Hun var ugift.
  2. Jørgine Margrethe (24.12.1820 - 21.11.1890). Hun ble 20.10.1845 gift med løytnant Carl Fredrik Svendsen Busch Smidt (1820 - 24.1.1882) som ble offiser i 1840, premiærløytnant 1849, kaptein 21.6.1856, alt i Trondhjemske brigade. Schmidt bodde i flere år på sjefsgården Flyten i Rissa, men seinere i Trondheim. Barn: Sven Busch Smidt (14.8.1846 - ).
  3. Pauline Augusta (22.12.1821 - ). Hun var ugift og bodde etter farens død sammen med sin halvsøster Christiane i Trondheim.
  4. Cato Bygballe Gaarder (4.10.1824 - 10.5.1842). Han var farmasøyt og bodde i Trondheim.

Storfosen ble solgt i 1844. Etterpå flyttet Holtermann til Trondheim. Han hadde gård i Olav Trygvasons gate, men ved den store bybrannen i 1844 brant gården hans ned. Deretter flyttet han til Lade. Denne gården kjøpte han ved auksjon 13.7.1844. (Skjøtet er datert 28.10.1844). Knud Henrik Holtermann bodde på Lade da han døde i 4.7.1857.


Åpningssiden for matrikkelgården Storfosna
Index for matrikkelgårdene i Ørland.
Åpningssiden for Yrjar Heimbygdslag