Lars Christoffersen Nannestad

Av Terje Sørensen

Lars Christoffersen Nannestad var født ca. 1695 på Eidsberg prestegård i Østfold. Han var sønn av sogneprest og jordegodseier Christoffer Jenssen Nannestad ("Christophorus Jani") (1633 - 1707) og dennes fjerde hustru Karen Tønnesdatter Unrow (1652 - 1716). De bodde i Eidsberg. Lars Nannestad var oberstløytnant. Før han kjøpte Storfosen-godset, hadde han gjort tjeneste bl.a. ved 2. sønnenfjelske dragonregiment (fra 1712) og ved 2. trondhjemske infanteriregiment (fra 1714).

Han ble 18.10.1724 gift med Elisabeth Nicolaisdatter Engelhart, født 1704. Hun var datter av sogneprest til Veøy Nicolai Engelhart (1668 - 1719/1721) og Sara Tausan (1673 - 1724?/1741?) på Kopparholmen i Veøy (som i 1964 ble innlemmet i Molde kommune), Møre og Romsdal. De fikk elleve barn:

 1. Christoffer (1726 - 1748). Han studerte i utlandet (Rostock, Halle) og døde som student i Halle.
 2. Nicolai (13.10.1730 - 14.4.1782). Han ble sogneprest i Danmark og professor i hebraisk ved gymnaset i Odense. Han ble gift med Mette Elisabeth Hansdatter Delgart (1758 -) fra Horsens. Barn: Lars (1757 -), Catharina (1758 -), Sara Elisabeth (1759 - 1760), Fredrik (13.4.1761 - 22.8.1823), Sara (1762 - 14.6.1842), Hans (1763 - 1786), Christopher (1765 - 6.11.1805), Andreas (1768 - 21.2.1825), Engelhardt (1769 - 1769), Elisabeth (1771 - etter 1805), Anna (7.5.1775 -11.5.1853).
 3. Sara (1731 - før april 1774). Hun ble i 1754 gift med Niels Jenssen Colstrup (1723 - 31.8.1774), som ble neste eier av Storfosen. Se nedenfor!
 4. Hans (ca.1733 - 1775). Han var eier av Storfosen-godset en kort periode i 1775. Se nedenfor!
 5. Laurentine Elisabeth (3.8.1735 - 7.6.1778). Hun ble 1767 gift med prokurator Iver Laulund (1726 - 14.3.1793) og døde på barselsseng. Barn: Elisabeth (12.1.1773 - 24.5.1854), Sara (1776 - 31.7.1851)
 6. Karen Helene (ca.1738 - 20.5.1796). Hun ble ca. 1764 gift med enkemann Christen Christensen Quisling (1712 - 13.5.1775) fra Slidre i Valdres. Han ble res.kap. i Sparbu, og siden sogneprest i Tingvoll. Han hadde ni barn i sitt første ekteskap med Rebecca Strakker (1724 - 1763) fra Trondheim. I andre ekteskap var det fem barn., bl.a.: Elisabeth (gift Stenersen), Christiane (gift Fleischer).
 7. Fredrik Sebastian (25.11.1739 - 24.1.1802). Han ble res.kap til Aker og Akershus Slott og seinere sogneprest til Enebakk. Han ble ca. 1770 gift med Fredrikke Lovise Andreasdatter Styhr (1751 - 7.4.1842). Barn: Elisabeth (1771 - 18..), Fredrik (1772 - 11.4.1836), Lars (1.4.1774 - 11.2.1830), Mette Margrete (1775 - 1779), Maren Andrea (1777 - 13.2.1852), Mette Margrethe (1780 - 11.11.1866), Christen (1783 - 13.3.1855), Sophie Christine (1785 - 1848), Johannes (16.4.1790 - 18.5.1866), Laurentze Dorothea (17.. - 20.07.1841)
 8. Lars Christian (10.1.1741 - 31.8.1792). Han ble cand. theol. i 1764, aftensangprest og rector scolæ i Bragernes i 1766 og res.kap. i Vår Frelsers kirke i Christiania i 1773. Han ble 17.11.1769 gift med Marie Dorothea Jensdatter Bruun (1742 - 7.1.1809) fra Bragernes. Barn: Fredrik (29.10.1770 - 8.1.1813), Barbara (1771 - 9.7.1852), Elisabeth (1773 - 12.11.1840), Sara (4.9.1774 - 12.11.1840).
 9. Gidsken (ca. 1742 - 12.8.1806). Hun ble gift med Johannes (Janus) Jenssen Heidemark (2.8.1738 - 4.3.1817) fra Trondheim. Etter å ha innehatt andre stillinger ble han 18.10.1785 sogneprest til Bø i Telemark, hvor han tok avskjed i 1815. Barn: Elisabeth Margrethe (ca 1779 - ).
 10. Catrine (1742 - 1797). Hun ble i 1761/62 gift med enkemannen Ole Jonassen Rein (12.2.1729 - 10.6.1792) fra Trondheim. I sitt første ekteskap ble han 4.8.1756 gift med Margrethe Hansdatter Ross (d.11.2.1760). Han studerte teologi og etter å ha innehatt andre stillinger ble han 3.6.1763 sogneprest til Jevnaker. Barn: Christoffer (1763 - 1766), Margrethe (1765 - ), Christoffer (1767 - ), Laura Elisabeth (1768 - 1818), Margrethe Christine (1776 - 1850).
 11. Birgitt Christine (ca.1744 - 20.6.1769). Hun ble i 1769 gift med Johan Peter Petersen Thams (19.12.1721 - 6.9.1785) fra Trondheim. Han studerte teologi og var i 1750 kapellan i Steigen, fra 1753 fem år som misjonær blant samene i Nordland, så to år som feltprest blant norske tropper i Holstein, fra høsten 1763 sogneprest til Nes i Hallingdal, og fra 26.1.1770 sogneprest til Eidsberg, fra 1780 prost. Barn: Fem sønner og tre døtre.

Lars Nannestad ble siste gang "betjent" av sognepresten i Ørland 2.11.1763. Den nye sognepresten som nettopp hadde overtatt etter den myrdede Hans Møller Meintz (1722 - 1763), var Aage Schavland (1726 - 1766). Nannestad var sengeliggende ved denne tid.. Han døde i 4.3.1764. Han kone, Elisabeth Engelhart døde 24.4


Åpningssiden for matrikkelgården Storfosna
Index for matrikkelgårdene i Ørland.
Åpningssiden for Yrjar Heimbygdslag

.1766.