Peter og Arne Elvrum

Av Terje Sørensen

Peter og Arne Elvrum var sønner av Anders Petersen Elvrum (1875 - 1926) og Jonetta Jonsdatter f. Selbæk (1880 - 1963). Peter var født 8.5.1906 i Lånke der foreldrene bodde på den tiden. Faren var nemlig gårdbrukersønn fra Elvran (193/1), men i 1910 kjøpte han gårdsbruket Berg Mortenstuen (77/1-11) på Byneset og flyttet med familien dit.. Peter Elvrum overtok bruket etter foreldrene i 1939. Han var en tid medlem av herredsstyret på Byneset. Han ble gift 1930 med Ella Mathilde Olsdatter Røstvold fra Heim. Hun var født 16.5.1902 som datter av Ole Martin Olsen Røstvold (1876 - 1920) og Elisabeth Eriksdatter f. Røstvold (1881 - 1965). Ekteparet fikk seks barn.

Ella Mathilde Røstvold Elverum døde i 1974, Peter Elvrum døde 9.3.1983. Begge er begravet på Byneset kirkegård, Trondheim.

Arne Elvrum var født 21.1.1915 i Byneset. Han ble i 1950 eier av Øvre Ofstad (38/1) i Børsa (nå Skaun) og var gårdbruker der. Han ble gift med Liv Aslaug Larsdatter Vedø, født 24.4.1914 i Meldal. Hennes foreldre var Anne Margrete Johansdatter f. Sørbotn (1876 - 1968) og Lars Ulrik Olsen Vedø (1880 - 1932), begge opprinnelig fra Fillan. Vi kjenner tre barn.

Arne Elvrum døde 25.4.1995, Liv Asbjørg Vedø Elvrum døde 2.7.1995. Begge er gravlagt på Børsa kirkegård i Skaun.


Åpningssiden for matrikkelgården Storfosna
Index for matrikkelgårdene i Ørland.
Åpningssiden for Yrjar Heimbygdslag