Vincents Vincentssen Lunge

Av Terje Sørensen

Vincents Vincentssen Lunge (1483 - 2.1.1536) var sønn av ridder Vintcents Iversen Dyre (ca.1440 - etter 1529) til Tirsbæk og Kirsten Tygesdatter Lunge (ca.1445 - etter 1529) fra Adserstrup, Lolland. Han tok morens slektsnavn. I 1523 kom herr Vincents til Norge hvor han fikk store forleninger, deriblant Fosen len. Vincents Lunge ble høvedsmann på Bergenhus, stattholder nordenfjells og en av de ledende menn i det norske riksrådet. Han ble gift 1524 med Margrete Nielsdatter Gyldenløve (ca.1495 - 1539), datter av riksråd og drottsete (rikshovmester) Niels Henriksson Gyldenløve (ca.1458 - 1723) og Ingerd Ottesdtr. Rømer (ca.1473 - 1555). Vincents Lunge overdrog Storfosen til sin svigermor i 1524. Barn:

  1. Blancheflor
  2. Abelone
  3. Anne
  4. Iver
  5. Kirsten
  6. Et 6. barn med ukjent navn.

Bare de tre første nådde voksen alder. Vincents Lunge kom på kant med erkebiskop Olav Engelbrektsson og ble drept i Nidaros 3.1.1536 av Kristoffer Rustung, som var en slektning av erkebiskopen og en av hans tilhengere.


Åpningssiden for matrikkelgården Storfosna
Index for matrikkelgårdene i Ørland.
Åpningssiden for Yrjar Heimbygdslag