foto av bygningene

Gården Garten,
under matrikkelgården Garten.
G.nr. 61/1.

foto av bygningene

foto av bygningene
foto av bygningene
foto av bygningene
foto av bygningene
foto av bygningene

Dette var løpenummer 86 i matrikkelen av 1838. I 1842 ble bruket delt i to like parter, bruksnumrene 1 og 2.

Vi finner en Ole Andersen (1739-1800) her. Han var gift med Randi Larsdatter og deretter med Ane Hansdatter fra Kråkvåg. De fikk tre barn:

 1. En sønn f. 1770 d. 1770.
 2. En sønn f. 1770 d. 1770.
 3. Arnt f. 1772, neste bruker.

Arnt Olsen (1772-1808) kjøpte bruket i 1800, han var gift med Gurru Torkildsdatter (1771-1842) fra Djupmyra på Storfosna, de fikk fire barn:

 1. Andreas f. 20.6.1794, druknet 12.11.1819.
 2. Ane f. 19.5.1798 d. 27.11.1798.
 3. Ole f. 27.7.1799, eier av b.nr. 1 i 1842 etter deling av bruket.
 4. Berit f. 27.7.1799 d. 27.10.1800.

Sønnen Ole Arntsen (1799-?) overtok og dreiv mellom 1840 og 1844, han var ugift. Ved den anledning ble gården delt i to parter. Gurru giftet seg andre gang 6.11.1809 med Benjamin Hansen (?-1839) fra Agdenes. De fikk heller ingen barn, men Benjamin Hansens sønn ble eier av den andre halvparten, b.nr. 2.

I 1844 kjøpte Ole Andreassen (1812-1849) fra Bakken bruket. Han var gift med Karen Arntsdatter (1807-1893) fra Garten. De fikk to barn, sønnen Benjamin overtok i 1876. Barna var:

 1. Benjamin Andreas f. 27.11.1842, neste eier.
 2. Oline Margrethe f. 5.6.1845, gift med Iver Kristoffersen fra Hovde og eiere av b.nr. 4 på Garten.

I årene 1845-1865 hadde gården hest, 4-5 kyr, 6 sauer og gris. De sådde omlag 2 tønner korn og satte opp til 5 tønner poteter. Arealet var på ca. 40 da, mold og myrjord. Fiske var viktig, i skifter er torske- og sildegarn nevnt foruten båter.Ole Andreassen druknet under vårfiske ved Tristeinen i februar 1849, to mann til var med, ingen ble funnet.

Benjamin Andreas Olsen (1842-?) overtok bruket i 1876. Han giftet seg året etter med Ingeborg Margrete Olsdatter (1847-?) fra Grande. De fikk to barn, sønnen Ole ble neste eier. Barna var:

 1. Dødfødt pike 9.3.1879.
 2. Ole f. 19.3.1882, neste eier.

Ole Benjaminsen Garten (1882-1911) overtok bruket etter faren. Han var gift 25.9.1902 med Ingeborg Katrine Andersdatter (1880-?) fra Uthaug. De fikk tre barn og sønnen Benjamin overtok bruket. Barna var:

 1. Benjamin f. 2.11.1903, neste eier.
 2. Anne f. 21.7.1906.
 3. Margrete f. 10.8.1908.

Benjamin Garten (1903-?) ble eier i 1914. Han var gift i 1926 med Berntine Lovise Valvåg (1903-2000). De fikk fem barn og sønnen Ole er neste eier. Barna var:

 1. Ingeborg f. 19.5.1927.
 2. Ole f. 20.5.1929, neste eier.
 3. Ellen f. 7.2.1932.
 4. Bjørg f. 8.3.1938.
 5. Margit f. 30.5.1943.

Ole B. Garten (1929- ) overtok etter foreldrene. Han var gift med Sigrid Ellefsen (1931- ) fra Garten. De har to barn:

 1. Solveig f. 1952.
 2. Aud f. 1955.

Opplysninger om gården Garten og personene der, finnes i Ørlandsboka, bind I, fra side 184.

foto av bygningene foto av bygningene foto av bygningene

Åpningssiden for matrikkelgården Garten
Index for gårdene i Ørland.
Åpningssiden for Yrjar Heimbygdslag