foto av bygningene

Gården Garten,
under matrikkelgården Garten.
G.nr. 61/2.

foto av bygningene

foto av bygningene
foto av bygningene
foto av bygningene

Denne gården ble til i 1840 ved at løpenummer 86 ble delt i to like parter. B.nr. 1 ble overtatt av Ole Arntsen, sønn av Gurru Torkildsdatter i første ekteskap. B.nr. 2 ble overtatt av Ole Benjaminsen, sønn av hennes andre ektemann.

Ole Benjaminsen (ca1805-1850) ble gift med Ingeborg Knutsdatter (1807-1889) og de fikk fem barn:

  1. Benjamin f. 22.6.1836, neste eier.
  2. Jørgine f. 23.5.1839, gift med Petter Nordenberg fra Bjugn.
  3. Johan Olaus f. 25.7.1841, gift 1871 med Oline Kristoffersdatter fra Vatn i Agdenes.
  4. Kirsten f. 22.4.1844, ugift.
  5. Anton f. 18.12.1848, dro til Bud i Rimsdalen.

Den eldste sønnen ble neste eier. Ingeborg giftet seg opp med Nils Andersen (1812-1889) fra Nordsjøstykket, men de fikk ingen barn.

Matrikuleringskommisjonen fra 1860-tallet oppgir arealet til ca 40 da dyrket mark. De høstet 14 tønner korn av en utsæd på 1 3/4 tønner. De hadde hest og fire kyr, 6 sauer og gris. De satte fra en til fem tønner potet.

Benjamin Olsen (1836-1907) overtok bruket i 1876. Han giftet seg med Jørgine Kristiansdatter (1841-1909) fra Reitan i Agdenes. De fikk to barn:

  1. Ole f. 28.6.1873, gift med Mathea Andersen fra b.nr. 9, ble handelsmann med hus på farsgården.
  2. Kristian f. 1.3.1875, neste eier.

Kristian Benjaminsen Garten (1875-?) overtok bruket i 1909, gift i 1906 med Inga Gunnelie Johansdatter (?-1908) fra Musdalvika i Agdenes. De fikk en sønn:

  1. Johan f. 29.3.1907.

Josefine Nordenberg (1898-?) overtok som eier i 1935. Hun var gift med Konrad Kristiansen (1912-1993) som sønn av Kristian og Ane Nilsen på Garten, han er eier i 1984. Fra 2000 er Randi Kristiansen eier av bruket.

Opplysninger om gården Garten og personene der, finnes i Ørlandsboka, bind I, side 187.


Åpningssiden for matrikkelgården Garten
Index for gårdene i Ørland.
Åpningssiden for Yrjar Heimbygdslag