foto av bygningene

Gården Garten,
under matrikkelgården Garten.
G.nr. 61/3.

foto av bygningene

foto av bygningene
foto av bygningene
foto av bygningene
foto av bygningene
foto av bygningene
foto av bygningene

Dette var løpenummer 87 i matrikkelen av 1838. Inge Rian, forfatteren av Ørlandsboka, fører ei brukerlinje bakover til sluttet av 1600-tallet. Mantallet fra 1701 forteller at Hans Persen var 69 år og "ved gemen bondehevd" - altså sånn midt i laget økonomisk stilt. Han døde før 1708. Muligens var han gift to ganger og fem barn er registrert. Sønnen Henrik ble neste bruker. Det samme manntallet nevner sønner:

 1. Hans Henriksen, 38 år og styrmann på et skip fra Korsør.
 2. Rasmus Henriksen, 36 år og skredder.
 3. Henrik Hansen, 29 år, neste bruker.
 4. Per Hansen. Reserve i marinen og bruker det andre bruket på Garten.
 5. Hans Hansen, 26 år.

Henrik Hansen (ca 1672-?) bygslet 1 spann av Garten i 1713. Bygselsavgifta ble betalt med støvlehud for 10 riksdaler. Han var lagrettemann i 1719, gift 2.12.1714 med Barbo Tørrisdatter, og de fikk tre barn:

 1. Marta Margrete f. 1720.
 2. Hans f. 1724.
 3. Alette f. 1727 d. 1727.

Ca. 1732 kommer Anders Arntsen (?-?) fra Stranda i Bjugn og overtar bruket. Han var gift 23.7.1724 med Berit Olsdatter fra Lauvneset. De fikk ni barn:

 1. Adelus f. 1725, gift med Ola Persen på Veines i Bjugn.
 2. Mette f. 1727, gift 1760 med Hans Hansen i Beian.
 3. Maren f. ca. 1731, gift med Per Sivertsen på Bakken.
 4. Nils f. 1733, neste bruker.
 5. Arnt f. 1735 d. før 1777.
 6. Anders f. 1735 d. før 1777.
 7. Per f. 1737.
 8. Ola f. 1739, gift 1767 med Randi Larsdatter.
 9. Kirsten f. 1744, gift 1769 med Arnt Jonsen på Grande.

På denne tiden er det notert at de hadde 8-10 kyr og sådde litt over 2 tønner korn. Gården ble delt på tre leilendinger, i 1762 leier Anders 1/2 spann, sønnen Nils 1/2 spann og Ola Andersen 1 spann.

Nils Andersen (1733-?) er nevnt som bruker av 1/2 spann i Garten i 1762. Han var gift to ganger, første gang ca 1764 med Randi Persdatter (?-1772) fra Halsen på Storfosna, de fikk fire barn:

 1. Petronella f. 1765, gift 1798 med Hans Olsen fra Storfosna.
 2. Per f. 1767.
 3. Ane f. 1769, gift 1799 med Jon Pedersen på Bakken.
 4. Anders f. 1772, gift 1803 med enka Marit Olsdatter.

Nils Andersen giftet seg andre gang 23.9.1773 med Malena Olsdatter (1774-1804) fra Utstrand. Deres eldste sønn ble første eier av bruksnummer 3 på Garten. Barna var:

 1. Arnt f. 1773, første eier av b.nr. 3.
 2. Randi f. 1775, gift 1802 med Peder Pedersen på Flatnes.
 3. Nils f. 1780, gift 1805 med Marit Larsdatter fra Musdalen i Agdenes. Han flytta dit.
 4. Olava f. 1784, gift 1807 med Esten Andersen på Uthaug.

Arnt Nilsen (1773-1836) kjøpte bruket ved skjøte datert i 1802. Han var gift med Inger Benjaminsdatter (1782-1866). De fikk åtte barn. Sønnen Nils ble neste eier og bruker. Barna var:

 1. Karen f. 5.7.1807, gift med Ole Andreassen fra Bakken, eier av Garten.
 2. Nils f. 1.9.1809, neste eier.
 3. Beata f. 29.3.1812.
 4. Svein Andreas f. 30.6.1815 d. 15.4.1842, ugift.
 5. Berit Marie f. 10.6.1818.
 6. Anders f. 8.3.1821, eier av b.nr. 4 på Garten fra 1844.
 7. Tomas f. 9.10.1823, drukna under vårfisket ved Tristein i februar 1849, ugift.
 8. Johan Arnt f. 21.1.1827, gift med Karen Olsdatter fra Rishaugen i Agdenes.

I 1774 hadde de 4 kyr og avlet 1 tønne og 4 skjepper korn. De hadde flere båter, færing, en på 8 tønner og halvdelen i en på 16 tønner.

Nils Arntsen (1809-1861) tok over i 1844, gift 16.8.1842 med Malena Pedersdatter (1817-?) fra Flatnes. De fikk seks barn:

 1. Ellen Regine f. 2.9.1843.
 2. Anne Birgitta f. 1.9.1846, gift 1874 med Olaus Haftorsen, brukere fra 1874.
 3. Regina f. 4.4.1849 d. 14.4.1849.
 4. Petter f. 1.10.1851 d. 28.1.1853 i strupehoste.
 5. Johan Arnt f. 24.6.1854, neste eier.
 6. Nils Petter f. 26.1.1862.

Gården ble i 1846 delt i to like parter. Nils Arntsens bror Anders Arntsen ble eier av det fradelte bruket, Garten.

Nils Arntsen drukna i en storm på Agnenesfjorden. Sønnen Johan Arnt Nilsen (1854-1871) forliste også i en storm sammen med drengen Sivert Svendsen. Han hadde hjemel på gården fra 1866. Søster av Johan Arnt, Anne Birgitta Nilsdatter (1846-?) fikk hjemel på skiftet etter broren. Hun var gift 6.8.1874 med Olaus Haftorsen (1847-?) fra Åsøya i Agdenes. De fikk sju barn og sønnen Johan Petter ble neste eier og bruker. Barna deres var:

 1. Johan Petter f. 13.6.1876, neste eier.
 2. Marine f. 31.5.1878.
 3. Anne Oline f. 3.10.1880, gift 1899 med Iver Iversen på Garten.
 4. Helmer Alfred f. 20.10.1882.
 5. Dødt pike 15.3.1886.
 6. Dødt pike 3.4.1887.
 7. Gusta Nilsine f. 31.7.1888.

Johan Petter Olaussen (1876-?) overtok gården i 1917. Gift 23.6.1908 med Synnøve Nesdahl (?-?) fra Rissa. De fikk tre barn, dattera Alma Olise ble gift med neste eier og bruker. Barna var:

 1. Matilde Johanna f. 15.4.1909.
 2. Alma Olise f. 24.8.1910, gift med neste eier.
 3. Arne Nesdahl f. 2.9.1911.

Mellom 1918 og 1936 ble sju hustomter fradelt denne gården

Johan Eggen (1911-1994) fra Tiller i Trondheim overtok bruket i 1946. Han var gift i 1933 med Alma Olise Garten (1910-?). De fikk fire barn og sønnen Ivar ble neste eier og bruker. Barna var:

 1. Ivar f. 5.9.1934, neste eier.
 2. Asbjørn f. 19.7.1938 d. 7.8.1991, gift med Bjørg Solbue fra Flatbakken, fire barn.
 3. Tormod f. 1944.
 4. Jan Sigmund f. 1948.

Ivar Eggen (1934- ) overtok etter faren og eier etter ham er Sonja Eggen fra 1999.

Opplysninger om gården Garten og personene der, finnes i Ørlandsboka, bind I, side 190.

foto av bygningene foto av bygningene foto av bygningene

Åpningssiden for matrikkelgården Garten
Index for gårdene i Ørland.
Åpningssiden for Yrjar Heimbygdslag