foto av bygningene

Gården Garten,
under matrikkelgården Garten.
G.nr. 61/4.

foto av bygningene

foto av bygningene
foto av bygningene
foto av bygningene
foto av bygningene

Bruket ble fradelt løpenummer 87 i 1846. De to brukene, bruksnummer 3 og 4, ble like store.

Anders Arntsen (1821-1861) ble tilskjøtet bruket i 1844. Han var sønn av Arnt Nilsen (1773-1836) som eide hele løpenummer 87, det senere b.nr. 3. Anders Arntsen var gift med Marta Olsdatter (1828-1861) fra Nordsjøstykket. De fikk to barn, sønnen Arnt ble bruker en kort periode fra 1896. Begge foreldrene drukna i en storm på Agdenesfjorden og gården kom på auksjon. Barna var:

  1. Arnt f. 21.9.1855, bruker fra 1896.
  2. Dødfødt pike f. 14.2.1858.

I 1855 var besetninga hest, 4 storfe, 8 sauer og gris. Utsæden var 3 tønner korn og 3 tønner poteter.

Jørgen Olsen (1831-1906) fra Innstrand fikk auksjonsskjøte på gården 23.5.1863. Han var gift 24.9.1861 med Sesilie Nikoline Jentoft (ca 1818-1895), enke etter Kristoffer Iversen på Hovde. De fikk ingen barn.

Arnt Andersen (1855-?) fikk skjøte på bruket i 1896 og solgte det videre i 1899 til Iver Iversen.

Iver Iversen (1872-?) var sønn av husmann Iver Kristofersen på denne gården. Han var gift med Anne Oline Olausdatter (1880-?) fra bruksnummer 3, nabobruket. De fikk heller ingen barn.

Erling Halvorsen (1915-?) kjøpte bruket i 1948. Han er sønn av Marta og Harald Halvorsen. Han var gift med Otelie Lorentsen (1920-2018) fra Kolvereid. De fikk to barn:

  1. Iver f 24.1.1949, neste eier.
  2. Alf.

Iver Halvorsen (?- ) overtok bruket i 1982, gift med Elin Randi.

I 1957 oppgis arealet til 120 da, av dette 50 da dyrka mark. Besetninga var 2 hester, okse, 6 kyr, kalv, gris og høns. Det var traktor på gården, og eieren hadde part i et treskeverk.

Opplysninger om gården Garten og personene der, finnes i Ørlandsboka, bind I, side 195.


Åpningssiden for matrikkelgården Garten
Index for gårdene i Ørland.
Åpningssiden for Yrjar Heimbygdslag