foto av bygningene

Gården Nordsjøstykket,
under matrikkelgården Garten.
G.nr. 61/6.

foto av bygningene

foto av bygningene
foto av bygningene
foto av bygningene
foto av bygningene
foto av bygningene
foto av bygningene
foto av bygningene
foto av bygningene

Her stå vi igjen foran deling av et bruk, løpenummer 89 ved matrikkelen i 1838. Denne ble i 1846 delt i to like parter og den fraskilte del ble bruksnummer 7 med navnet Litjnesvika.

Den første som forfatteren av Ørlandsboka, Inge Rian, kan plassere her var Peder Hansen. Han kom fra Brynildsbukta på Uthaug og kjøpte 1/2 spann i Garten i 1799.

Peder Hansen (ca 1761-1801) var gift med Martha Katharina Fredriksdatter Avendorf (?-1796) og de fikk tre barn.

 1. Hans Fredrik f. 1791 d. 2.8.1793.
 2. Ole f. 22.1.1793.
 3. Hans f. 29.4.1795.

Martha Katharina Fredriksdatter Avendorf døde 6.11.1796 og Peder Hansen giftet seg i 1799 med Marit Olsdatter (ca 1779-?) De fikk ett barn:

 1. Andreas f. 27.3.1800.

Så døde Peder Hansen 22.11.1801 og enka giftet seg opp med Anders Nilsen (1772-?) fra Garten. De fikk sju barn. Ingen av disse etterkommerne overtok gården, men barna var:

 1. Randi f. 30.4.1803.
 2. Olava f. 7.4.1806.
 3. Berit f. 25.2.1808 d. 4.12.1808.
 4. Berit f. 10.12.1809, hun reiste til Stadsbygd i 1821.
 5. Nils f. 30.4.1812, gift 1853 med enka Ingeborg Knutsdatter på b.nr. 2 på Garten.
 6. Arnt f. 27.5.1815.
 7. Anders f. 3.8.1819.

Gården fødde hest, 4 kyr, 4 sauer og gris. De sådde 4 tønner korn. Fiske var like viktig som gårdsdrifta. Da Peder døde oppgir skiftet en seksring og en færing, 8 torskegarn og 21 sildegarn.

Så kommer dagens slekt til gården ved at Ole Olsen Løkken (1779-1874) fra Stadsbygd kjøper bruket i 1822. Han var gift med Sigrid Andersdatter (?-1850) fra Årneset. De fikk ni barn, de første seks i Stadsbygd:

 1. Ole f. 1808 d. 1808.
 2. Berit f. 1811.
 3. Anders f. 1813, neste eier.
 4. Kirsten f. 1816, Inge Rian bemerker at hun kalles kristine i Stadsbygdboka.
 5. Berit Anna f. 1818 d. 1821.
 6. Ole f. 1821, han ble ifølge Stadsbygdboka neste husmann på Brøskiftløkken mellom 1844 og 1851. Han reiste deretter til Fevåg.
 7. Serianna f. 3.4.1824, gift 1845 med Kristian Arvesen i Litjnesvika.
 8. Ane Kristin f. 20.12.1825.
 9. Marta f. 7.8.1828, gift 1854 med Anders Arntsen på Garten.

Sønnen Anders Løkken overtok denne gården, dattera Serianna fikk fradelt Litjnesvika.

Anders Olsen Løkken (1813-1877) hadde bruket fra 1846 til 1875. Han var gift med Susanna Pedersdatter (1818-1897) fra Brynildsbukta på Uthaug, samme gården som Peder Hansen, den første eieren, kom fra. De fikk sju barn og eldstemann overtok etter dem:

 1. Ole f. 5.4.1848, neste eier.
 2. Peder f. 3.10.1849 d. 28.10.1849 av strupehoste.
 3. Peder f. 9.2.1852. Han var gårdbruker på Vik, men flyttet tilbake til Garten og bodde som strandsitter.
 4. Dødfødt pike 1.9.1855.
 5. Sivert f. 5.5.1857.
 6. Anders f. 27.2.1860.
 7. Dødfødt pike 29.10.1850.

Mellom 1845 og 1865 hadde denne gården hest og 4-6 kyr, 6-12 sauer og gris. De sådde fra 3 til 7 tønner korn og satte 2-5 tønner poteter.

Ole Andersen Løkken (1848-?) overtok bruket etter faren i 1875. Han var gift med Jokomine Johansdatter (1852-?) fra Frosta. De fikk ni barn, flere døde som små:

 1. Anders f. 19.3.1880.
 2. Johan Martin f. 13.2.1882 d. 18.9.1882.
 3. Johan Martin f. 25.9.1883 d. 15.1.1884.
 4. Anna Sofie f. 4.2.1885 d. 23.1.1890 av difteri.
 5. Ole Petter f. 15.1.1888 d. 21.1.1890 av difteri.
 6. Anna Sofie f. 29.9.1890.
 7. Oline Marine f. 5.10.1893.
 8. Jens Ludvig f. 22.10.1897.
 9. Petra Anette f. 1.9.1900.

Sivert Løkken (1885-?) overtok bruket i 1919. Han var sønn av Ove og Lavine Løkken i Litjnesvika, altså av samme folket. Sivert var gift med Ingeborg Ellefsen (1892-?) fra Leksvik. De fikk tre barn. Deres sønn ble neste eier:

 1. Iver f. 13.8.1921.
 2. Olga f. 20.3.1926.
 3. Svanhild f. 21.5.1930.

Ingeborg Ellefsen hadde ei datter fra første ekteskap:

 1. Julianna Overskaug f. 30.9.1915.

Iver Løkken (1921-?) var eier av bruket i 1984 og Svein Erik Sørgård i 1992. Husdyrdrifta ble avsluttet i 2004, og i 2007 er utleie av feriehus og organiseting av turistfiske leveveien.

Opplysninger om gården Garten og personene der, finnes i Ørlandsboka, bind I, side 202.


Åpningssiden for matrikkelgården Garten
Index for gårdene i Ørland.
Åpningssiden for Yrjar Heimbygdslag