foto av bygningene

Gården Litjnesvika,
under matrikkelgården Garten.
G.nr. 61/7.

foto av bygningene

foto av bygningene
foto av bygningene
foto av bygningene
foto av bygningene
foto av bygningene

Løpenummer 89 ved matrikkelen i 1838, ble delt i 1846, de senere b.nr. 6 og b.nr. 7. Den første eieren av denne halvparten, het Kristian Arvesen (1816-1870). Han kom fra Kråkvåg og giftet seg 3.9.1845 med datter til eieren av det udelte løpenummeret, senere b.nr. 6, Nordsjøstykket. Det var Serianna Olsdatter Løkken (1824-1885) De fikk fire barn og eldste sønn overtok etter dem:

 1. Ove Andreas f. 27.7.1846, neste eier.
 2. Jens f. 16.2.1848.
 3. Anne Sofie f. 12.9.1850, gift med Martinus Korneliussen på b.nr. 5 Garten.
 4. Sivert f. 22.5.1863.

Ove Andreas Kristiansen (1846-?) kjøpte gården i 1878 og dreiv fram til 1919. Han var gift tre ganger, første gang med Lavina Olsdatter (1852-1892) fra Strand i Hitra. De fikk seks barn:

 1. Kristian f. 13.5.1877.
 2. Ellen f. 27.1.1879 d. 29.10.1881.
 3. Ole f. 15.1.1881, neste eier.
 4. Ellen f. 8.11.1882.
 5. Sivert f. 14.7.1885, overtok Nordsjøstykket fra 1919.
 6. Laura f. 9.11.1888.

Ove Kristiansen giftet seg andre gang med Ingeborg Anna Johansdatter (1855-1896) fra Flatnes. De fikk to barn:

 1. Johan f. 29.4.1894.
 2. Anne Valborg f. 15.2.1896.

Ove Kristiansen giftet seg tredje gang 12.5.1898 med Boletta Johansdatter (1863-?), søster av Ingeborg Anna. De fikk ett barn:

 1. Ingeborg Anna f. 20.9.1898.

Ole Ovesen Løkken (1881-?) kjøpte bruket i 1919. Han ble gift 11.4.1911 med Ragna Oline Andersdatter (1883-?) fra Skaret på Uthaug. De fikk fire barn. Yngste sønn overtok så gården:

 1. Laura f. 19.3.1912 d. 8.5.2006.
 2. Ove Asbjørn f. 1.6.1914 d. 6.3.2005, gift med Helga Johansdatter Pettersen (1928- ).
 3. Alf f. 25.7.1916 d. 30.12.2002, gift med Edith Jensen Bakken (1918-1995) fra Malnes i Valberg, Lofoten. Hun var poståpner på Garten.
 4. Richard f. 17.8.1927 d. 29.12.2012.

Richard Løkken (1927-2012) overtok etter foreldrene. Neste eier er Arve Grøntvedt (?- ) fra 1996.

I 1949 oppgis besetninga til hest, 7 kyr, 1 kalv og 15 høns. Arealet var i 1957 var 65 da, 43 da dyrka mark.

Opplysninger om gården Garten og personene der, finnes i Ørlandsboka, bind I, side 207.


Åpningssiden for matrikkelgården Garten
Index for gårdene i Ørland.
Åpningssiden for Yrjar Heimbygdslag