Yrjar Heimbygdslag

Dette uthuset var ishuset på Garten. Eieren her var en ivrig forkjemper for fiskerne og lot oppføre dette ishuset på sin eiendom.


Foto av gården

Foto: Ivar Hopen - 2007


Åpningssiden for matrikkelgården Garten
Index for gårdene i Ørland.
Åpningssiden for Yrjar Heimbygdslag