Kart Garten

Matrikkelgården Garten
G.nr. 161.

foto av Garten

Foto av Garten
Foto av Garten

Garten er den tredje største øya i Ørland. Øya er landfast med Bakken, den vestligste matrikkelgården på fastlandet, via molo og bru.

Gårdsbebyggelsen ligger på den vestre del av øya der terrenget er flatt med dyrkbar jord. Resten av øya domineres av flere høydedrag. Mellom noen av disse er plassert byggefelt for villabebyggelse.

Inge Rian, forfatter av Ørlandsboka, skriver i kapittelet om Garten at Garten første gang er nevnt i et par diplomer fra 1340-tallet, hvor det opplyses om at erkebiskopen makeskifter noen eiendommer og får tre spann leie i Garten.

Navnet Garten mener stednavnforskerne kommer fra verbet "garte", som skal gjengi den lyden bølgeslagene lager mot stranda. Verbet betyr å skjemte eller å grynte.

Mellom 1521 og 1801 var det mellom 15 og 30 personer på øya. Dette økte i 1900 til 109 personer.

Vi skal ta med litt av det Inge Rian skriver i Ørlandsboka om hvert gårdsbruk. Klikk i menyen til venstre for det enkelte bruk. Villabebyggelsen finnes i "sekkeposter" i den samme menyen. Vil du se et annet kart av Garten, finner du et her.

Opplysninger om matrikkelgården Garten finnes i Ørlandsboka, bind I, fra side 180.

Foto av Garten Foto av maleri Foto av Garten

Åpningssiden for matrikkelgården Garten
Index for gårdene i Ørland.
Åpningssiden for Yrjar Heimbygdslag