Matrikkelgården Garten

B.nr. 1: Garten
B.nr. 2: Garten
B.nr. 3: Garten
B.nr. 4: Garten
B.nr. 5: Garten
B.nr. 6: Nordsjøstykket
B.nr. 7: Litjnesvika

Bygninger ved Breivika
Bygninger i nord
Bygninger ved Synnøra
Bygninger i sør
Bygninger i vest

Utleiebygninger

Sjøhus, brygger og naust

Fornminner på Garten:
Steinalderboplass

Åpningssiden for matrikkelgården Garten

Index for gårdene i Ørland.
Åpningssiden for Yrjar Heimbygdslag