kart av gården

Tomta Fjordglimt,
under matrikkelgården Beian.
G.nr. 162/5.


Tekst av Terje Sørensen.

Denne eiendommen ble skyldsatt fra Beian, g.nr.162, b.nr.1 i 1968, men det eksisterende våningshuset var oppført allerede på 1880-tallet. Bygningstømmeret er merket på en måte som tyder på at huset var flyttet hit annensteds fra. Tidligere tilhørte bygningen hovedbruket og tjente som lokaler for handelsforretning, dampskipsekspedisjon og poståpneri. Butikklokalet lå i første etasje, og der i den østre delen som med tiden ble ominnredet til to stuer. Handelsforretningen ble nedlagt i 1932, og dampskipsekspedisjon og postkontor ble flyttet over i andre lokaler på Beigården i 1933.

foto av bebyggelsen
foto av bebyggelsen

Etter at Johan O. Pedersen (02.07.1898 - 26.09.1957) overtok Beian, g.nr.62, b.nr.1 (s.d.) i 1932, ble de ledige butikklokalene en tid etter 1933 leid ut til Ruth Jonasdatter Segtnan Rædergård (16.11.1894 - 24.08.1959) som drev drev garn- og hattebutikk her. Hun disponerte den vestre delen av første etasje til butikklokale. I denne enden av huset ble det med tiden innredet kjøkken. (Ruth Rædergård er nærmere omtalt under Solstad (tidligere Juulsheim) g.nr.63, b.nr.15 på Bakken. Ellers drev Signe Sofie Martinsdatter Rødsten Bakken (29.08.1911 - 05.05.1985) en stund systue i den gamle butikkbygningen (Hun er nærmere omtalt under Solvang, g.nr.63, b.nr.23 på Bakken.)

I 1937 ble huset for første gang tatt i bruk som bolig da det ble overtatt av Peder Johansen Grande (09.03.1906 - 31.10.1964). Han var sønn av Johan Edvardsen Grande (1864 - 1917) som utvandret til USA og døde der, og Kristianne Margrethe Antonsdatter f. Hvitsand (1869 - 1959). Peder var født på Nes (i Bjugn) der foreldrene en tid bodde mens bl.a.de drev landlandel på Hellem. Han ble i 1934 gift med Indianna Johannesdatter Solem (15.04.1909 - 01.11.1995). Hun var datter av Johannes Gotthard Olsen Solem (1875 - 1924) og Karoline Josefine Brodersdatter f. Grande (1878 - 192.) på g.nr.64, b.nr.7 på Grande. Indianna hadde selv skjøte på dette bruket sammen med søsteren Karen i tidsrommet 1932 - 1937.

Før de flyttet inn i huset på Beian, bodde Indianna og Peder i et hus som hans mor hadde kjøpt på Rønsholmen. (Se under Bergly, g.nr.63, b.nr.79).

Peder og Indianna Grande fikk 4 barn:

  1. Aase f. 6.8.1935, døde 17.12.2023.Hun ble seinere eier av Fjordglimt. Se nedenfor!
  2. Turid (21.1.1937 - ).Hun ble 1.7.1967 gift med gårdbruker Jens Kristian Bjørnstad (?-?) fra Tistedal ved Halden. Barn: Kristian (?-?), Per Olav (?-?)
  3. Sigurd (8.2.1943 - 26.8.1995). Han var bosatt i Rygge i Østfold , og ble 1. gang gift med Grete Anker Holm (1947 - ?). Ekteskapet ble oppløst, men Sigurd og Grete fant siden sammen igjen. Barn: Sven Amund (f. 1971 ), Kari (?-?). Sigurd ble 2. gang gift med Lillian (Lillan) fra Halden. Ekteskapet ble oppløst. Lillian hadde to døtre fra et tidligere ekteskap.
  4. Per Arne (31.5.1944 - ). Han ble neste eier av Fjordglimt. Se nedenfor!

Peder Grande var i unge år dreng på Nordbakken, gnr.63, b.nr.6, hos Hans Lorentsen Lund Bakken (1872 - 1958) som var gift med Peders moster Karen Birgitte Antonsdatter f. Hvitsand (1880 - 1962). På midten av 1930-tallet var Peder en tid fører på fraktebåten M/K "Agder" som Beian Fiskarlag leide av Jacob J. Hoff på Uthaug, da laget for en periode hadde opprettet egen ferskfiskrute til Trondheim. På 1930-tallet var Peder Grande i noen sesonger også med under det rike kveitefisket som foregikk ved Grønland med store moderfartøyer og med dorryer. I 1937 solgte han sin og konas andel i g.nr.64, b.nr.7 på Grande. Året etter startet han fiskematforretning i kjelleretasjen i bygningen hvor han bodde. Huset ble ombygd noe i 1944 -49. Blant annet ble det da påbygd bislag og skiftet en del vinduer. Fiskematforretningen ble flyttet til andre lokaler som Peder Grande oppførte på leid grunn under Beian, g.nr.62, b.nr.1, like ved den gamle havna i 1946. Denne bygningen ble av Peder og Indiannas eldste sønn, Sigurd, flere år seinere utbedret og ominnredet til fritidsbolig. Det ble også oppført garasje i 1946. Seinere er også den restaurert og utvidet.

I 1954 ble våningshuset truffet og skadet av en 88 mm kalibret sprenggranat som ble avfyrt fra Brettingen fort i Hasselvika. Delvis ble vinduene i nabohuset, det gamle våningshuset på Bei-gården, også ødelagt. Skaden ble taksert til 6.000,- kr. To andre sprenggranater som ved samme anledning ble skutt ut, havnet i fjorden like utenfor Beian og på Beisundet. Årsaken til uhellet var feilaktig innstilling av kanon under øvelsesskyting. Det ble etterpå utarbeidet en rapport om hendelsen.

Peder Grande satt en periode som medlem av Ørland herredsstyre.

Fiskematforretningen som Peder Grande hadde startet, ble nedlagt i 1957. Han tok da annet arbeid, først hos entreprenøren Eyvind Grinnen, Ørland, og seinere hos Sigurd Hesselberg A/S, Trondheim. Han jobbet der da han døde i 1964.

Etterat det ble foretatt skylddeling og Fjordglimt ble fradelt hovedbruket, fikk Indianna Grande skjøte på eiendommen 26.11.1968. Samme år, men også seinere ble en del bygningsmessige endringer gjort. Huset fikk utbygg med pulttak ved inngangspartiet, nye vinduer i kjøkkenet og ny pipe (1976). Indianna bodde i huset også etterat hennes yngste sønn, og seinere hennes eldste datter fikk skjøte på eiendommen. Hun døde i 1995.

Per Arne Pedersen Grande (31.05.1944 - ) fikk skjøte på Fjordglimt 20.05.1977. Han er sønn av ovennevnte Peder Johansen Grande (1906 - 1964) og Indianna Johannesdatter f. Solem (1909 - 1995). Per Arne ble 17.08.1974 gift med Ragnhild Trollnes (23.02.1948 - ) fra Tistedal i Halden. De fikk fire barn.

Aase Pedersdatter Grande (1935 - 2023) fikk skjøte på eiendommen 27.07.1988. Hun er eldste datter av Peder Johansen Grande (1906 - 1964) og Indianna Johannesdatter f. Solem (1909 - 1995) som begge er omtalt ovenfor. Aase, som er ugift, eide fra 1986 Solheim, g.nr.63, b.nr 72 (s.d.) på Bakken en tid, men solgte denne eiendommen da hus overtok Fjordglimt.


Åpningssiden for matrikkelgården Beian
Index for gårdene i Ørland.
Åpningssiden for Yrjar Heimbygdslag