kart

Gården Flatbakken,
under matrikkelgården Bakken.
G.nr. 63/1.

foto av bygningene

foto av bygningene
foto av bygningene
foto av bygningene
foto av bygningene
foto av bygningene
foto av bygningene

Dette var løpenummer 91 i matrikkelen av 1838. Gården ble delt i to like parter, denne ble 91a og den andre 91b, nå bruksnumrene 1 og 2.

Ørlandsboka plasserer Ola Persen den yngre (1729-1806) som førstemann i brukerrekka her. Han var gift med Andrea Persdatter (1729-1790) fra Beian. De fikk ett barn som ble gift med neste bruker:

 1. Karen f. 1758, gift med neste bruker.

Jon Pedersen (1758-1819) bygslet bruket i 1782. Han er fra løpenummer 101 på Grande og var gift med Karen Olsdatter (1758-?). De fikk fire barn som alle døde som små.

 1. Olava døde 2 dager gammel i 1784.
 2. Olava f. 1785 d. 1876.
 3. Ane Birgitte f. 1787 d. 3.5.1817, hun var enearving etter bestefaren, Ola Persen.
 4. Dødfødt datter i 1795.

Jon giftet seg andre gang 8.10.1799 med Ane Nilsdatter (1769?-1832). De fikk også fire barn:

 1. Randi f. 2.6.1800.
 2. Peder f. 30.4.1802, fikk fradelt l.nr. 91b, b.nr. 2, i 1837.
 3. Jonetta f. 1.12.1807, gift med husmannen Peder Jonsen på Byskhaugen på Rønne.
 4. Nils f. 15.9.1811.

Fra skiftene opplyses det at gården fødde hest, 5 kyr og 4 sauer. Det ble sådd 2-3 tønne korn. De hadde færing og seksring med torske- og sildgarn foruten at de var medeiere i ei laksenot.

Det var flere gjengifter uten arvinger, og et par eiere som ble sittende på andre bruk på Bakken, O. Rise og Lorents Omfredsen som kjøpte bruket i 1878. Neste eier ble Eilert Kristian Eliassen (1842-1903) fra 1883. Han kom fra Brekka på Hårberg og var gift med Marit Semmingsdatter (1852-1896) fra Hemne. De fikk åtte barn:

foto av bygningene
 1. Anne Margrethe f. 16.2.1882, døde 23.1.1890 av difteri.
 2. Ellen Marie f. 17.5.1883, gift med Johan Henrik Solbue, neste eier.
 3. Dødfødt gutt 7.5.1885.
 4. Sofie f. 28.5.1886.
 5. Johanna Margrete f. 26.8.1888.
 6. Anne Margrete f. 22.7.1890.
 7. Karla Mathilde f. 26.9.1891.
 8. Margit f. 25.1.1894.

Johan Henrik Solbue (1873-1933) kom fra Grande og giftet seg 19.1.1905 med Ellen Marie Eilertsdatter (1883-1923), de fikk ti barn:

 1. Harald f. 18.7.1905, gift med Anne Margrethe Bakken og ble handelsmann i Larvik.
 2. Magnhild f. 29.11.1906, gift 1934 med Sigurd Arntsen Solbue.
 3. Erling f. 13.9.1908, gift 1936 med Agnes Skaret fra Uthaug. Han dreiv gården Nerbakken ei tid.
 4. Aagot Henriette f. 2.2.1910, gift 1939 med Kristian Kotte på Uthaug.
 5. Audun f. 1.7.1911 d. 2.5.2001, gift med Lilly Eriksen (1912-2008), ansatt ved Trøndelag Teater.
 6. Johan f. 16.7.1912, gift 1941 med Valborg Fredrikke Eidsaunet (1921-2002), han var meieriarbeider på Ørland.
 7. Torleif f. 16.3.1914, gift med Paula Jørnsdatter Hovde, dreiv manufakturforretning på Brekstad.
 8. Egil f. 2.10.1917 d. oktober 1944.
 9. Tomas Andreas Ask f. 28.1.1919 d. 21.8.2001, gift med Gerd Eidsaunet, arbeidet på Ørland flyplass, eier fra 1932.
 10. Gerd f. 25.5.1923, d. 30.10.2004 gift 1951 med styrmann Asbjørn Eide.
foto av bygningene
Johan Henrik Solbue (1873 - 1933)

To sønner ble de neste eierne. Johan Henrik Solbue kjøpte b.nr. 3, Nerbakken i 1921. Hans eiendommer kom på tvangsauksjon i 1932.

Tomas Andreas Ask Solbue (1919-2001) eide bruket fra 1932 til 1942. Han var gift med Gerd Eidsaunet (1932- ). De fikk to barn:

 1. Harry f. 22.12.1952.
 2. Maj Brit f. 20.11.1958.

Erling Solbue (1908-?) kjøpte bruket av broren i 1942. Han var gift med Agnes Kristine Skaret (1908-?) fra Uthaug, de fikk to barn:

 1. Johan Henrik f. 19.8.1936, neste eier.
 2. Bjørg f. 24.10.1942, gift 1961 med snekker Asbjørn Eggen (1938-1991).

Johan Henrik Solbue (1936- ) overtok etter faren i 1975, gift 27.7.1960 med Aud Jorunn Fredagsvik f. 16.3.1940 på Sula i Frøya, fire barn:

 1. Tone f. 10.5.1964, gift med Steinar Ove Bakken (1962- ) fra Bjørkmo på Austrått.
 2. Bjørn Henrik f. 27.12.1968.
 3. Gørill f. 10.7.1976.
 4. Per Arne f. 8.2.1978.

I 1860 opplyses det at gården er på 60 da og at det avles 18 tønner havre av 3 tønner som ble sådd. De hadde hest, to kyr og 4-6 sauer. Som ellers nevnes fiskebruk ved skifter. Mot våre dager oppgis i 1949 en besetning av 2 hester, okse, 7 kyr, kvige, 2 kalver, 2 griser og 25 høns. Arealet ble i 1957 oppgitt til 100 da dyrka mark.

Opplysninger om gården Flatbakken og personene der, finnes i Ørlandsboka, bind I, side 218.

foto av bygningene foto av bygningene

Åpningssiden for matrikkelgården Bakken
Index for gårdene i Ørland.
Åpningssiden for Yrjar Heimbygdslag