kart av bygningene

Gården Flatbakken,
under matrikkelgården Bakken.
G.nr. 63/2.

foto av bygningene

foto av bygningene
foto av bygningene
foto av bygningene
foto av bygningene
foto av bygningene
foto av bygningene
foto av bygningene
foto av bygningene

Tekst av Terje Sørensen

Bruket ble skyldsatt 07.12.1837 som løpenumme 91b ved at løpenummer 91 ble delt i to like parter. (Se også Flatbakken, b.nr.1).

Peder Jonsen Bakken var den første brukeren etter skylddelingen. Han var født 30.04.1802 som sønn av Jon Pedersen Bakken (1750 - 1819) og hans andre kone Ane Nilsdatter f. Garten (1769 - 1832). Peders foreldre brukte hele løpenummer 91 på Bakken. (De er omtalt under Flatbakken, b.nr.1). Peder Jonsen ble 25.08.1834 gift med Olava Kristoffersdatter Ramsvik. Hun var født 15.10.1808 og var datter av Kristoffer Olsen Ramsvik (f.ca.1766) og hustru Anne Paulsddatter Stranden i Stjørna. Olava Kristoffersdatter og Peder Jonsen Bakken fikk sju barn:

 1. Johan Arnt (12.04.1835 - 02.03.1924). Han ble neste eier og bruker. Se nedenfor!
 2. Kristian Paul (04.10.1938 - 06.05.1893). Se nedenfor under "Støkkestua"!
 3. Ane Birgitte (07.03.1841 - etter 1900) var ved FT 1865 taus hos handelsmann Nikalai Muus i Beian. Hun ble i 1873 gift med Ole Bertelsen Schei (1849 - etter 1900), sønn av Bertel Jonsen i Tingvoll på Nordmøre. Han var formann ved Christensens Stenhuggeri i Trondheim og bodde ved FT 1900 på Øvre Bakklandet 48. Ane Birgitte og Ole Schei hadde disse barna: Marie (1876 -); hun var sydame og bodde i 1900 hjemme hos foreldrene i Trondheim. Bertram ( 1878 -); han var steinhogger. Ved FT 1900 var han midlertidig bosatt på Levanger. Marius (1880 -); sjømann. Ved FT 1900 var han midlertidig bosatt i Kragerø.
 4. Jens Petter (25.10.1843 - 12.02.1853)
 5. Nikoline (26.04.1849 -)
 6. Regine (03.07.1852 - 08.03.1854). Hun døde i kikhoste.
 7. Regine (25.11.1854 - 25.11.1854). Hun døde en time gammel.

Fra den tiden Peder Jonsen drev bruket, har følgende opplysninger om besetning og utsæd:

-18451855
Hester11
Kyr22
Sauer44
Griser-1
Bygg t t
Havre3 t3 t
Poteter2 t3 t

Peder Jonsen Bakken døde i tæring 21.09.1860. Som enke satt Olava Kristoffersdatter med bruket til 1863. Ved FT 1865 og FT 1875 er hun registrert som føderådskone der. (Ved FT 1875 kalles hun Olea). Hun døde 05.02.1884.

Johan Arnt Pedersen Bakken, født 12.04.1835 som sønn av ovennevnte Peder Jonsen Bakken (1802 - 1860) og Olava Kristoffersdatter f. Ramsvik (1809 - 1884), overtok bruket i 1863. Matrikuleringskommisjonen på 1860-tallet oppgav arealet til ca. 60 da. Det meste var mold- og sandjord, mens resten var sumpet og litt steinet sandjord. Bruket var lettbrukt og godt drevet. Med til eiendommen hørte en firedel i Lamholmen (=Beiholmen = Vorpholem) laksevorpe, som ikke hadde vært i bruk på lang tid. (Denne laksevorpa lå plassert på holmens nordre side.) En del av bruket ble oversvømmet ved stor flo, og det var problematisk med avløp av vannet. Av utsæd på 2 t havre ble det det avlet 12 t.

I Johan Arnt Pedersens tid ble husene på gårsbruket flyttet til eget tun. Inntil ca.1870 hadde de nemlig vært sammenbygd med husene på naboeiendommen (b.nr.1).

Johan Arnt Pedersen Bakken ble gift 13.09.1863 med Elen Margrethe Eliasdatter Hårberg. Hun var født 05.08.1838 som datter av Elias Ellefsen (1809 - 1889), opprinnelig fra Opphaug, og Ane Margrethe Nilsdatter f. Grande (1814 - 1869). De var husmannsfolk på Brekka under Hårberg (g.nr.69, b.nr.15). (Elen Margrethes bror, Eilert Kristian, kom med tiden også til Bakken. Han overtok nabobruket, Flatbakken, b.nr.1, i 1883). Johan Arnt og (Elen) Margrethe Bakken fikk fem barn:

 1. Peder (04.05.1868 - 1924) Han ble neste eier og bruker. Se nedenfor!
 2. Anne Margrethe (23.05.1870 - 06.10.1951). Hun bodde hjemme på bruket til ca. 1933, først hos foreldrene, seinere hos broren etter at han overtok. I huset disponerte hun to loftsrom. Anne Margrethe skaffet seg skrikkemaskin og arbeidet som strikkerske. På bestilling laget hun strømper og andre plagg til folk. En tid var prisen 40 øre pr. strømpepar. Av fortjenesten prøvde hun å legge til side noen penger slik at hun skulle være i stand til å koste sin egen begravelse, som hun selv sa. Da hennes nevø, Arne Bakken, skulle bygge eget hus på Bakken, hadde hun spart så mye at hun kunne legge i 1000 av de 3000 kr. som det kostet å sette opp huset i 1933. Til gjengjeld fikk hun husvære på livstid i nyhuset. Der bodde hun i andre etasje. Anne Margrethe døde ugift i 1951.
 3. Oline (Lina) (13.07.1872 - 20.04.1956) drog som ung til Trondheim der hun kom i tjeneste i huset hos Hartvig Nissen som var kaptein i infanteriet og bodde i Nyveien. Hun var utsatt for et uhell, brakk det ene benet og ble siden bevegelseshemmet og avhengig av å bruke stokk. Ved trappa eller inngangsdøra på Bakken ble det ordnet et eget håndtak som skulle være til hjelp for henne når hun var hjemme på besøk på Ørlandet. Oline, som var ugift, bodde på sine eldre dager ved pleiehjemmet "Krogstads Minde" i Kongens gt.74 i Trondheim.
 4. Elias (04.07.1876 - 11.04.1879). Han døde av hjernelammelse knapt tre år gammel.
 5. Elisabet (12.03.1879 -) var sydame og bodde i 1900 hjemme på Bakken. Hun ble gift med stuert Sigurd Jensen (1883 -) fra Kristiansund. Han losjerte i 1900 i President Christies gate der i byen. Elisabet og Sigurd Jensen fikk en datter, Hjørdis (1915 -) som døde i tuberkulose i 15-16-årsalderen. Sigurd Jensen var epileptiker, og han døde også tidlig. Som enke arbeidet Elisabet seinere som sydame i Kristiansund. Under bombingen av byen i aprildagene 1940 måtte Elisabet og andre beboere i all hast forlate hjemmene sine siden bombardementet satte så å si all bebyggelse i brann. Elisabet har fortalt at de samlet med seg noen få eiendeler og prøvde å søke tilflukt på et sted utenfor bomberegnet. Derfra så de byen gå opp i flammer. De begynte også å se nøyere på hvilke saker de i hastverket hadde tatt med seg, og oppdaget at det meste bare var noen verdiløse gjenstander. Nå fant de situasjonen så komisk at latteren overmannet dem. Men etter en stund gikk latteren over i hulkende gråt. Etter å ha mistet hus og heim, fikk Elisabet midlertidig husvære i en av de provisoriske brakkene som ble satt opp etter bybrannen.

Johan Arnt Pedersen døde 02.03.1924. Elen Margrethe levde enda noen år. Da Bjelke-sarkofagene skulle føres tilbake til Austrått i 1928, var hun 89 år gammel med og påpekte hvor kistene var blitt nedsatt på kirkegården på Viklem i 1859. Som ung pike, mens hun enda bodde på Hårberg, hadde hun vært vitne til begravelsen den gang. Elen Margrethe Bakken døde 14.07.1929.

foto av bygningene

Peder Johansen Bakken, født 04.05.1868 som sønn av ovenstående Johan Arnt Pedersen Bakken (1835 - 1924) og (Elen) Margrethe Eliasdatter f. Hårberg (1839 - 1929), overtok bruket i 1918. Han var også jekte- skipper,bl.a. på fartøyet "Moder" fra Tingvoll. Under første verdenskrig hadde han gått turnustjeneste som nøytralitetsvakt ved kystvaktstasjonen på Synnørsfjellet på Garten.

Han ble gift 27.08.1907 med Brit Olsdatter Aune fra Rindalen på Nordmøre. De ble viet i Nidarosdomen. Hun var født 05.08.1877 som datter av Ingeborg og Ole Olsen Aune. Brit Aune var meierske og var den 01.08.1903 blitt ansatt med en månedslønn på kr.25,- ved Beian Meieri. (Dette meieriet var i drift fra 1897 til 1911.). Brit Olsdatter og Peder Johansen Bakken fikk seks barn:

 1. Arne (12.02.1908 - 10.09.1987) ble gift med Mari Jensdatter Bakken (20.10.1906 - 23.09.1989), datter av Jens Petter Nilsen Bakken (1878 - 1960) og Marie Johansdatter f. Døsvik (1878 - 1948) på Dalebakken, g.nr.82, b.nr. 7, Austrått. Arne hadde motorbåten "Bølgen" og drev fiske sammen med broren Fridtjof. Arne og Mari bygde egen villa på eiendommen Bakketun, g.nr.63, b.nr.18, skyldsatt fra b.nr.2 i 1933. Tre barn: Per (11.09.1934 -), Anne Mari (03.06.1943 - ), Roald (19.02.1951 - ).
 2. Ingeborg (20.05.1909 -) ble gift med Reidar J. Kristiansen (21.09.1913 -) fra Kolvereid. Reidar var tresliperiarbeider på Salsbruket i Nord-Trøndelag. En sønn: Harry (15.08.1945 -)
 3. Ole Aune (13.03.1911 - 24.03.1935). Han døde i tuberkulose.
 4. Fridtjof (31.03.1913 - 21.01.1995). Neste eier og bruker. Se nedenfor!
 5. Margrethe (10.11.1916 - 21.3.2010) ble gift med Erling Kristiansen Lund (08.08.1910 - 17.10.19xx), sønn av Kristian Kristoffersen Lund (1873 - 1948) og Laura Marie Ludvigsdatter f. Nesset (1875 - 1941) på g.nr.74, b.nr.7 på Uthaug. Margrethe og Erling Lund bodde også på Uthaug. To døtre og tre sønner: Brit Marie (01.12.1938 -), Helge (09.09.1940 -), Per Kristian (06.06.1943 -) Erling Morten (08.10.1946 -), Unn (14.11.1955 -).
 6. Petra Bergljot (20.02.1920 - 10.07.2006) ble gift 02.08.1941 med Oddmund Sivertsen Engen (31.05.1914 - 20.02.1999), sønn av Sivert Olsen Engen (1884 -) fra Oppdal og Karen Margrete Larsdatter Wiklem (1889 -) fra Slette på Viklem. Oddmund Engen var meieriarbeider. Han ble ansatt ved Ørland Meieri i 1948. Han og Bergljot bodde i egen villa på Haugtun, g.nr.68, b.nr.82, Viklem. To døtre: Elsa (16.04.1943 -), Brit Tove (24.04.1950 -).

Brit Olsdatter Aune Bakken døde 20.02.1935, Peder Johansen Bakken 22.12.1952.

foto av bygningene

Fridtjof (Pedersen) Bakken født 31.3.1913 som sønn av ovenstånde Peder Johansen Bakken (1868 - 1952) og Brit Olsdatter f. Aune (1877 - 1935), overtok bruket i 1946. Han ble gift 1943 med Ragnhild (Pedersdatter) Rognan, født 29.05.1920 som datter av Peder Rognan (1884 - 1945) og Ragna Jørgine Jørgensdatter f. Rusæter (1881 - 1959) på Øyateigen, Opphaug. Fridtjof og Ragnhild Bakken fikk seks barn:

 1. Ola (27.12.1943 -) ble gift med Bodil Ottersbo (30.3.1944 -), bor på Ytre Ottersbo.
 2. Randi (28.4.1945 -) ble gift med Terje Blekkan, sønn av Torbjørn Blekkan og Sonja f. Carlson på Steinkjer (Hennes far, Einar Carlson, kom fra Sverige og arbeidet som rallar.) Randi og Terje Blekkan er bosatt i Steinkjer.
 3. Knut (17.10.1949 -), neste eier og bruker. Se nedenfor!
 4. Torfinn (5.4.1952 -)
 5. Bente Marie (1953 -), gift med Hallgeir H. Fosseng (25.1.1953-23.11.2018), sønn av Alfhild og Harald Magne Hanssen Fosseng (1917 - 1997) fra Teksdal i Bjugn. Bente og Hallgeir er bosatt i Lysøysund. De fikk to barn, Margareth og Marianne.
 6. Solveig (2.4.1957 -) gift med Oddvar Albrigtsen (23.02.1951 - 2.8.2022) fra Solset, bosatt på Hovde, datter Marthe.

Fridtjof Bakken eide motorbåten "Bølgen" og drev en tid fiske sammen med broren Arne.

På bruket var det i 1949 hest, 2 kyr, 2 kviger, kalv, 2 griser of 12 høns. Det er registrert utsæd av bygg, havreog poteter. I 1959 var araelet oppgitt til 90 da, 70 av dem som dyrka mark. Bruket fødde da hest, 5 kyr, 1 kvige, 5 kalver, gris og 30 høns. Eieren hadde traktor og part i treskeverk.

Etter at Grandefjæraprosjektet ble realisert fra 1960-tallet, er jordbruksarealet på bruket blitt utvidet betydelig.

Tidligere hadde eieren av Flatbakken, b.nr.2 naust på Rønsholmskjæret, men skjæret ble i 1952 ble frasolgt eiendommen. Naustet ble flyttet og tatt i bruk som redskapsbu. Nytt naust ble satt opp på Nauthaugen. Fridtjof Bakken var en aktiv "isbader". Uansett temperatur og årstid tok han så å si daglig en dukkert i sjøen ved Nauthaugen til han var langt oppe i årene. Fridtjof Bakken døde 21.01.1995, Ragnhild Rognan Bakken 29.08.1995.

foto av bygningene foto av bygningene

Knut Bakken, født 17.10.1949 som sønn av ovenstående Fridjof Bakken (1913 - 1995) og Ragnhild f. Rognan (1920 - 1995), overtok bruket i 1982. Han er samboende med Tove Eidsaune, født 20.08.1958 som datter av Ivar (Jakobsen) Eidsaune (1916 - 1990) og Kirsten (Pedersdatter) f. Skorstad (1916 -) på Skoglund, g.nr.82, b.nr.101, Austrått. Knut Bakken og Tove Eidsaune fikk ett barn:

 1. Gunnhild (18.10.1980 -)

Gunnhild Bakken, født 18.10.1980 som datter av Knut Bakken (1949 - ) og Tove Eidsaune (1958 - ) har flyttet inn i det gamle våningshuset på bruket. En sønn:

 1. Daniel Nicolai f. 20.1.2001.

Opplysninger om gården Flatbakken og personene der, finnes i Ørlandsboka, bind I, side 223.


Åpningssiden for matrikkelgården Bakken
Index for gårdene i Ørland.
Åpningssiden for Yrjar Heimbygdslag