kart av bygningene

Gården Nerbakken,
under matrikkelgården Bakken.
G.nr. 63/3.

foto av bygningene

foto av bygningene
foto av bygningene
foto av bygningene
foto av bygningene
foto av bygningene
foto av bygningene
foto av bygningene
foto av bygningene

Dette var løpenummer 92, som i 1854 ble delt i to like parter, bruksnummer 3 Nerbakken og bruksnummer 4 Storteigen.

Gårdsbruket fikk på 1870-tallet samme eier som Beian, gnr. 62, bnr.1, og de to brukene ble etter den tid drevet som Ún jordbruksenhet, noe som fortsatt er tilfelle. Førstemann som forfatteren av Ørlandsboka plasserer der var sønn av skyss-skafferen i Beian.

Kristoffer Jakobsen (1717-?) var sønn av Jakob Knutsen i Beian og gift med Elen Persdatter, de fikk fem barn. Sønnen Jakob ble neste bruker. Gården var ganske stor for de hadde 6 - 8 kyr. De hadde fiskebåter med børnskap for fiske av torsk og sild, foruten laskenot. Barna var:

 1. Per f. 1741, kanskje død før 1764.
 2. Berit f. 1743, kanskje død før 1764, mulig 1747, skriver Inge Rian i Ørlandsbok bind 1.
 3. Jakob f. 1745, neste bruker.
 4. Gunnhild f. 1748. Hun var gift to ganger, i 1781 med Jakob Olsen på Grande, i 1788 med Lars Pedersen på Storfosna.
 5. Anders f. 1749.

Jakob Kristoffersen (1745-1783) overtok som leilending etter faren, gift 11.7.1769 med Mette Jokumsdatter (1748-1838), datter av gjestgiveren Jokum Andersen i Beian, sju barn. Jakob Kristoffersen drukna og Mette giftet seg andre gang med Elias Johansen (?-1837), de fikk fem barn. Elias Johansen kjøpte bruket i 1797. Deres sønn Andreas ble neste eier. Barna i første ekteskap var:

 1. Elen f. 1772 var død i 1782.
 2. Kristoffer f. 1775.
 3. Per f. 1776.
 4. Andreas f. 1778.
 5. Kjerstine f. 1780, gift 1801 med Tomas Hansen i Beian.
 6. Elen f. 1782.
 7. Jokum f. 1770, gift 1795 med Henrika Henriksdatter fra Grande.

Barna i andre ekteskap var:

 1. Mette f. 1784.
 2. Andreas f. 1786, neste eier.
 3. Jakob f. 1789, gift 2.9.1810 med Inger Olsdatter på Grande.
 4. Johanna f. 1792
 5. Hans f. 16.7.1795.

Andreas Eliassen (1786-1868) overtok bruket i 1807, gift med Olava Olsdatter (1787-1851) fra Skalandet på Røstad. De fikk 11 barn, Nest yngste barn overtok etter dem:

 1. Ole f. 6.8.1809 d. 1810.
 2. Edvard Kristian f. 21.2.1811, gift 1833 med Stina Arntsdatter på Fremstad. Kjøpte i 1836 Sørgården på Eide i Bjugn.
 3. Ole f. 19.9.1812, gift 1841 med Karen Arntsdatter på Garten og eier av en annen gård på Garten.
 4. Elias f. 20.11.1814 d. 12.9.1852, ugift.
 5. Beate f. 18.10.1817.
 6. Ane Sofie f. 15.9.1819, gift 1848 med Peder Pedersen på b.nr. 4.
 7. Mette Margrete g. 6.10.1821 d. 10.7.1832.
 8. Anton Ulrik f. 15.1.1824 d. juni 1824.
 9. Benjamin f. 15.1.1824 d. juni 1824.
 10. Ove Andreas f. 22.9.1828, neste eier.
 11. Mette Margrete f. 30.7.1832, gift 1858 med Anders Arntsen på Markagården.
foto av bygningene foto av bygningene

Ove Andreas Andreassen (1828-1905) tok over bruket i 1853. Han var gift med Marta Margrete Omfredsdatter (1838-1912) fra Nordbakken. De fikk 12 barn, ingen av barna overtok gården. I 1900 var han husmann med jord på bruksnummer 4, to av barna bodde sammen med ham. For familieoppsett klikk pekeren i navnet hans.

De neste eierne var fra 1873 var; Lorentz D. Muus, fra 1874; O. Rise, fra 1877 brødrene Iversen, fra 1879 Frost & Co, fra 1894 telegrafbestyrer L.H. Dahl, fra 1896 handelsmann Jonas Segtan, fra 1901 sersjant Lars Andreas Ambjørnsen Dahl og senere hans arvinger.

Johan Henrik Solbue (1873-1933) kjøpte gården i 1921. Han satt som eier av Flatbakken, bruksnummer 1. Hans eiendommer kom på tvangsauksjon i 1932.

Når eieren av de to gårdsbruka Beigården og Nerbakken,sluttet å bo på denne gården er noenlunde fastlagt. Husa ble utleidd til mange familier og bygningene forfalt. I 1955 kjøpte Erling Meier Paulsen Tangen bygningene og skyldsatte tomta 02.09.1955 fra Nerbakken som bruksnummer 54 med navnet Heimly.

Johan Pedersen (1898-?) fra Heim kjøpte bruket i 1932. Han var poståpner i Beigården. Gift med Serine Værnes (1897-?), de fikk fem barn. Dattera Synnøve Sofie ble gift med neste bruker.

Nils Torp (1925-?) fra Onsøy tok over gården, gift med Synnøve Sofie Pedersen (1924-1980), tre barn, sønnen Svein er neste eier.

Svein Torp overtok gården i 1990. Han var gift med og skilt fra Karen Marie Øberg Hansen, ett barn, Unni f. 1951. Gårdsbygningene på disse bildene ble bygd opp her i 1981.

Opplysninger om gården Nerbakken og personene der, finnes i Ørlandsboka, bind I, side 227.


Åpningssiden for matrikkelgården Bakken
Index for gårdene i Ørland.
Åpningssiden for Yrjar Heimbygdslag