foto av personen

Ove Andreas Andreassen Bakken og Marta Margrete Omfredsdatter Lund

Av Terje Sørensen

foto av personen

Ove Andreas Andreassen Bakken var født 22.09.1828 som sønn av Andreas Eliassen Bakken (1786 - 1868) og Olava Olsdatter f. Røstad (1787 - 1851). Han overtok Nerbakken i 1853. Han ble gift 02.09.1856 med Marta Margrete Omfredsdatter Lund, født 31.05.1838 som datter av Omfred Jakobsen Lund (1800 - 1866) og hans tredje kone, Bolette Mortensdatter f. Holtan (1815 - 1862) på Nordbakken (l.nr. 93), Bakken. De fikk tolv barn:

 1. Anton Ulrik (27.05.1856 - 06.09.1856) ble "lagt ihjæl af Faderen" ifølge kirkeboka, men dødsårsaken kan være krybbedød.
 2. Antonette (Anna) Oline (16.09.1858 - 14.11.1937) ble gift 18.11.1879 med Jakob Kristian Pedersen Hagen (1854 - 1941) på Hagen, g.nr.4, b.nr.6, på Hemnskjel. De fikk seks døtre: Julie Agnete (1880 - 1962), Pauline Margrete (1882 - 1907), Marta Ovedie (1885 - 1921), Ovedia Bolette (1892 - 1972), Alma Othelie (1893 - 1983), Magda Alvilde (1883 - 1939).
 3. Bolette Ovedia (08.09.1860 -23.09.1867) døde i strupehoste (difteri).
 4. Gjertrud Margrete (13.07.1863 - 06.05.1909) ble gift med enkemann Anders Olsen Moe (1866 - 1938) fra Orkdal. De flyttet i 1908 til Hommelvik og bosatte seg der. Det var to døtre i ekteskapet: Signe Severine (1893 - 1902), Helga Eline (1897 - 1970). Anders Olsen Moe hadde dessuten en datter fra et tidligere ekteskap.
 5. Henrikka Jakobine (29.05.1865 - 01.12.1928) var ugift og bodde som sydame hjemme hos foreldrene. Siden hadde hun husvære i "Dahlhusa" på Bakken og sist i Beian (g.nr.62, b.nr.1).
 6. Odin Bernhard (24.12.1867 - 10.01.1869) døde i halsesyke.
 7. Marine Odine (15.10.1869 - 02.08.1938) ble gift 02.08.1895 med Odin Peder Berg Sørensen (1870 - 1940) opprinnelig fra Buksnes i Lofoten, men etter giftermålet bosatt i "Holte-stua" under Flatbakken, b.nr.1. De fikk sju sønner og to døtre: Sverre Augustin (1895 - 1979), Olaf Magnus (1897 - 1897), Oskar Margido (1898 - 1978), Birger Marius (1899 - 1964), Harald (1900 - 1925), Signe (1902 - 1989), Karl (1904 - 1995), Ragnvald (1911 - 1990), Martha Margrethe (1913 - ). (Familien er nærmere omtalt under Vargstøa, b.nr.40).
 8. Ovedia Berntine (15.10.1869 - 17.11.1958) var ugift. Ovedia flyttet til Hommelvik og ble husholderske hos sin svoger etter at han var blitt enkemann i 1909.
 9. Odin Adolf (16.04.1872 - ) drog i sin ungdom til Australia. Han døde i utlandet.
 10. Lovise Henrikka (19.06.1874 - 23.08.1968) var ugift. Hun arbeidet som kokke hos familier i Kristiansund og Trondheim før hun rundt 1.verdenskrig reiste til Amerika. I 1924 kom hun tilbake til Norge, og jobbet siden som kjøkkensjef ved Reknes sanatorium ved Molde i flere år. Da hun sluttet der, flyttet hun til Trondheim hvor hun bodde de siste årene hun levde.
 11. Edvard Kristian (18.02.1877 - 03.05.1844) ble gift med Lina Halvorsdatter Ohr (1874 - 1925) fra Frei. De bodde i Kristiansund. Edvard hadde frakteskute og drev med oppkjøp av fisk for klippfiskproduksjonen på stedet. Sju barn: Sigfrid Marie (1896 - 1961), Einar Oskar (1898 - 1923), Hildur (1900 - 1908), Ove Halvor (1904 - 1922), Astrid Lovise (1906 - 1997), Hilmar Asbjørn (1910 - 1999), Øivind (1913 - 1979).
 12. Peder Alfred (07.11.1884 - 18.07.1969) ble gift med Elisiff Bastiansdatter Menzony (1888 - 1962) og var bosatt i Trondheim. Barn: Ove Menzony (1910 - 2002) og Gunvor (1912 -).

Da Ove Andreas Bakken overtok gårdsbruket etter sin far, ble det påbygd en kårstue i nordre ende av stuelåna.

I 1865 hadde de på Nerbakken en dreng som het Johan Arnt. Olsen. Han var født 24.11. 1831 og var sønn av Ole Johannessen Værnes og hustru Mortina Olsdatter. Taus var den 22-årige Regine Andersdatter Leksen (1843 - 1878). Hun var datter av Anders Iversen Leksen og hans kone Kristianna Jakobsdatter, og ble gift med Arnt Kristensen Bakken. (Se under "Bugtenstua"). Drengen i 1875 het Paul Kristiansen. Han var født 16.06 1860 og var sønn av Kristian Jakobsen Indstrand (ca.1794 - 1865) og hans andre kone Petronella Hansdatter f. Tørum. (1817 - 1903)

Fra Ove Andreas Andreassen Bakkens tid som bruker på Nerbakken finnes følgende opplysninger om besetning og utsæd:

- 185518651875
Hester21-
Kyr634
Sauer12714
Griser212
Utsæd av bygg1 tønne1 tønne1 tønne
Utsæd av havre8 tønner1,5 tønne1 tønne
Utsæd av poteter5 tønner5 tønner6 tønner

Nikolai Muus, født 03.12.1838 som sønn av landhandler Lorents Didrik Klüver Muus (1809 - 1887) og Lovise Larsdatter f. Bjerkan (1816 - ) på Sundfær i Inderøy, fikk kjøpekontrakt på Nerbakken 25.10.1869. Han hadde overtatt som handelsmann i Beian etter at hans far hadde fått skjøte på handelsstedet i 1866, da den forrige eieren, Knut Henrik Holtermann, solgte stedet og flyttet derfra. (Se under Beian, g.nr.60, b.nr.1). Ove Andreas Bakken hadde kommet i økonomisk avhengighetsforhold til den nye handelsmannen, og kjøpekontrakten på gårdsbruket ble opprettet i denne forbindelse. Handelsmann Nikolai Muus, som også hadde vervet som fattigordfører i Ørland 1870 - 1871, døde ugift i tæring 01.07.1873, og før hans og Ove Andreas Bakkens økonomiske mellomværende var gjort opp.

I 1872 var det holdt en skylddeling på bruket idet bakeren Gjert Christian Berg fikk fradelt en tomt (Se Bakken, b.nr.5).

I 1874 fikk bruket ny eier, men Ove Andreas Andreassen Bakken bodde fortsatt her med familien ved folketellingen i 1875. Siden flyttet han til "Stroplan", en plass under Storteigen, b.nr.4. Plassen lå nord for Grande i det området som var tillagt Bakken-brukene ved "storskiftet" som ble avsluttet i 1872. Ved folketellingen i 1900 bodde Ove og Marta Bakken enda der. To av barna, Peder Alfred og Henrikka, hørte fortsatt til husstanden, mens de øvrige var flyttet ut.

Ove Andreas Andreassen Bakken døde 20.03.1905. En stund etter mannens død flyttet kona Marta Margrete og datteren Henrikka til "Dahl-husa"" på Bakken, opprinnelig en butikkbygning som handelsmannen Lars A. Dahl hadde latt oppføre på Bakken, men som etter at han kjøpte handelsstedet Beian i 1901, ble leid ut til boligformål. Marta Margrete Omfredsdatter døde 22.10.1912.

Opplysninger om gården Nerbakken og personene der, finnes i Ørlandsboka, bind I, side 227.


Åpningssiden for matrikkelgården Bakken
Index for gårdene i Ørland.
Åpningssiden for Yrjar Heimbygdslag