kart av bygningene

Gården Nordbakken,
under matrikkelgården Bakken.
G.nr. 63/6.

foto av bygningene

foto av bygningene
foto av bygningene
foto av bygningene
foto av bygningene
foto av bygningene
foto av bygningene

Gården ble tildelt løpenummer 93 i 1838.

Forfatteren av Ørlandsboka, Inge Rian, plasserer under tvil Per Nilsen (ca 1688-1754) her. Han giftet seg 1.9.1720 med Karen Jonsdatter, de fikk sju barn:

 1. Ola f. 1719, muligens Ola Persen den eldre på Bakken.
 2. Nils f. 1721, ble leilending på Hov.
 3. Jonas f. 1723.
 4. Karen f. 1725 d. 1781.
 5. Anders f. 1727.
 6. Ola f. 1729, muligens han som kalles Ola Persen den yngre.
 7. Hans f. 1733.

Per Nilsen var lagrettemann i 1705 og bygsla 1 øre i Bakken i 1718.

Ola Persen (den eldre) (1719-mellom 1765 og 1769) er førstemann som Inge Rian med sikkerhet kan plasseres her. Han giftet seg 2.7.1747 med Adelus Andersdatter (?-?), de fikk fem barn:

 1. Kirsten f. 1748.
 2. Per f. 1750.
 3. Berit f. 1751.
 4. Ane f. 1755.
 5. Anders f. 1759.

I 1764 var Mette Jokumsdatter taus her, hun ble senere gift med Jakob Kristoffersen på b.nr. 3. Gården fødde 7 kyr og de sådde 1 tønne og 4 skjepper havre samt 4 skjepper blandakorn.

Neste bruker er Per Sivertsen (?-?), han var her til 1780 og var gift. Inge Rian har funnet to barn:

 1. Anders f. 1768.
 2. Sivert f. 1770.

Fra Grande kom Arnt Kristensen (1727-1803) og byksla bruket i 1780. Han var sønn av Kristen Henriksen. Arnt Kristensen giftet seg 6.7.1749 med Lussi Hansdatter (ca-1719-18.9.1792) og de fikk 9 barn:

 1. Vibeke f. 1750.
 2. Margrete f. 1751, gift med Peder Persen (1743-?) fra Grande, de eide Flatnes, senere løpenummer 111.
 3. Kristen f. 1753 d. 1769.
 4. Hans f. 1755 d. 1755.
 5. Arnt f. 1757.
 6. Udøpt barn i 1759. (tvilling).
 7. Udøpt barn i 1759. (tvilling).
 8. Gottfred f. 1760 d. 1760, en måned gammel.
 9. Henrikka f. 1766, gift med Jakob Kristoffersen Lund, neste bruker.

De som anser seg tilknyttet Lund-slekta har sitt opphav i denne gården. Riktignok sto den gang gårdsbygningene like over veien for bruksnummer 1, Flatbakken, i en svakt nordvent skråning. På det gamle tunet ble slektens minnesmerke med bauta og de åtte stammers steiner plassert i 1948.

Jakob Kristoffersen Lund (1752-1839) kom over fjorden fra Selva i Agdenes. Han var enkemann og giftet seg med Henrikka Arntsdatter (1766-1843), gårdsjenta her. Hvorfor han kaller seg Lund er et mysterium som forfatteren av slektsboka, Hilda Cecilie Lund Øyasæter, ikke har drøftet. Henrikka og Jakob fikk ti barn, sønnen Omfred ble neste bruker på Nordbakken. Barna var:

 1. Tvillingene Jakob og Olava f. 1788, begge døde samme år.
 2. Kristoffer f. 1789, kom via Garten til Uthaug.
 3. Arnt f. 1791, havnet også på Uthaug på gården Ulriksborg.
 4. Hans Åge f. 12.4.1793, gift 1817 med Karen Larsdatter f. 23.9.1793 fra Hov. De bodde ved Ulriksborg på Uthaug. Han var omgangsskolelærer og klokker. De fikk fem barn.
 5. Maren f. 4.4.1795, gift 1814 med Kristian Josefsen på Hegg i Agdenes.
 6. Kristian Fredrik f. 21.1.1798, ble sjøleier på Hårberg.
 7. Omfred f. 3.4.1800, neste bruker på Bakken.
 8. Anne Sofie f. 24.5.1801, gift på Aune på Rønne.
 9. Jakob Henrik f. 12.11.1805, kjøpte Vik i 1832.

I 1803 blir det opplyst at bruket hadde 1 hest, 5 kyr, 5 sauer og sår 5 tønner korn.

Omfred Jakobsen Lund overtok Nordbakken 1828. Han var gift tre ganger. Første gang 17.8.1826 med Marta Andersdatter (1806-1828) fra Vik, de fikk ingen barn. I andre ekteskap, 8.10.1829, med Ingeborg Margrete Larsdatter (1807-1834) fra Viklemsbakken, fikk han to barn:

 1. Jakob Henrik f. 25.3.1831, gårdbruker på Rønne.
 2. Lorents Martinus f. 24.3.1833, neste eier.

I tredje ekteskap giftet Omfred seg med Boletta Mortensdatter (?-?) fra Holtan i Agdenes. De fikk åtte barn:

 1. Marta Margrete f. 31.5.1838, gift med Ove Andreassen på Bakken.
 2. Hans Morten f. 10.2.1840, gårdbruket på Grande.
 3. Berte Jørgine f. 3.4.1842, gift 1866 med Nils Tromp på Grande.
 4. Maren Lovise f. 14.11.1845, gift 1857 med Anders Pedersen fra Hoøya.
 5. Hanna f. 25.9.1849, døde fem dager gammel.
 6. Gjertru Margrete f. 25.9.1849, døde åtte dager gammel.
 7. Boletta Oline f. 20.4.1852, gift 16.11.1876 i Ørland kirke med Daniel Andreas Dass Wilhelmsen, f. 1845.
 8. Kristoffer Gunnerius f. 23.9.1858.

Lorents Martinus Omfredsen Lund (1833-1917) overtok i 1865. Han var gift 16.9.1865 med Jørgine Karoline Andreasdatter (1838-1899) fra Storfosna. De fikk seks barn, sønnen Hans ble neste eier:

 1. Jakob Odin f. 23.8.1866, emigrerte til USA.
 2. Johan Adolf f. 8.8.1868, emigrerte til USA.
 3. Laura f. 19.2.1871.
 4. Hans f. 24.6.1872, neste eier.
 5. Charles f. 31.5.1875.
 6. Lorents Alfred f. 17.10.1881.
foto av eierne foto av eierne foto av familien

Hans Lorentsen Lund (1872-?) overtok i 1917. Gift 9.7.1910 med Karen Birgitte Antonsdatter (1880-?) fra Rædergården. De fikk to barn, og eldstemann ble neste eier, barna var:

 1. Hakon f. 20.8.1913, neste eier.
 2. Laura Jørgine f. 27.8.1917.

Hakon Lund Bakken (1913-2001) overtok bruket i 1949. Han var gift 1940 med Silva Janie Gerhardsen (1921-2009) fra Kjøpsvik, de fikk fem barn, eldste sønn overtok så gården:

 1. Evelyn Ruth f. 8.8.1941, gift med Per Bakken, bosatt på Østly.
 2. Rolf Harry f. 1.2.1946, neste eier.
 3. Terje f. 21.5.1949.
 4. Steinar f. 28.10.1950.
 5. Roy f. 1962.

Rolf Harry Bakken (1946- ) er eier fra 1984. Gift med Astrid Lena Gudmundsrud (1949-2002), de fikk to barn.

I 1957 oppgis arealet til 270 da, derav 100 da dyrka mark. Besetningen var 2 hester, 6 kyr, 1 kvige, 4 kalver, 2 griser og 40 høns.

foto av bygningene foto av bygningene

Opplysninger om gården Nordbakken og personene der, finnes i Ørlandsboka, bind I, side 240.


Åpningssiden for matrikkelgården Bakken
Index for gårdene i Ørland.
Åpningssiden for Yrjar Heimbygdslag