kart av bygningene

Gården Kvitsanden,
under matrikkelgården Bakken.
G.nr. 63/8.

foto av bygningene

foto av bygningene
foto av bygningene
foto av bygningene
foto av bygningene
foto av bygningene
foto av bygningene
foto av bygningene

Løpenummer 94 ble i 1797 kjøpt av Andreas Ågesen. I 1842 ble bruket delt i to like parter mellom to av sønnene hans. Det ble senere til bruksnumrene 7 og 8. En av dem fikk jorda på vestsiden av veien, den andre jorda på østsiden. Dette tilsvarer ikke delingen mellom gårdene i 2007.

Husa til denne gården lå øst for veien. Gården brant ned i 1974, men ble bygd opp igjen. Senere er veien omlagt og har en trase lenger sør.

Andreas Ågesen (ca.1763-1846) var eier av gården, gift med Ane Andersdatter (1777-1841) fra Beian, ni barn, se b.nr. 8. Han delte så gården og Peder Andreassen (1803-1847) ble første eier av denne halvparten. Peder Andreassen var også postfører. Han ble gift med Kristianne Andreasdatter (1808-1887) fra Vik, de fikk sju barn:

 1. Kristian f. 26.10.1834 d. 19.2.1835.
 2. Inger Sofie f. 18.9.1836, gift 1866 med Hans Kristian Jakobsen på Grande.
 3. Andreas f. 23.2.1839 d. 16.9.1849.
 4. Anton Kristian f. 21.2.1841, gift 1869 med Anne Fredrikke Johansdatter (1842-?) fra Kløften på Innstrand.
 5. Martin f. 1.3.1844 d. i tæring 9.8.1865.
 6. Ove Jørginius f. 19.11.1846, neste eier.
 7. Berte Kristine f. 13.4.1849.

Ove Jørginus Pedersen (1846-1939) overtok etter farns død, men dreiv også som snekker i tillegg til gårdsdrifta. Han var gift med Anne Margrete Halsen (1849-1899), de fikk fem barn:

foto av tre brødre
foto av familien
foto av familien
foto av bygningene
foto av bygningene
 1. Peder f. 6.5.1881, neste eier.
 2. Ove Andreas f. 29.3.1883, døde i 1946 i Amerika.
 3. Sofus f. 13.7.1885, emigrerte til Canada.
 4. Kristianna Dorthea f. 19.12.1888 d. 24.12.1935.
 5. Sofie Margrethe f. 20.7.1891.

Peder Ovesen Bakken (1881-1927) overtok fra faren i 1908. Gift med Anne Kristine Rædergård (1880-?) fra Rædergården på Grande, de fikk 8 barn.

 1. Anne Margrethe f. 21.4.1909, gift Solbue.
 2. Ottar Arnfinn f. 15.12.1912, neste eier.
 3. Ragnhild Karstine f. 30.6.1914, gift Strætkvern.
 4. Aud Perly f. 18.5.1916, gift Haugan.
 5. Dagny Elida f. 2.10.1918, gift Gjøen.
 6. Alf Kåre f. 18.10.1920, lærer, døde i Halden 27.9.1995, begravet Ørland kirke 5.10.1995.
 7. Erna Alice f. 30.9.1922, gift med Johan Hovde (1916-1997) fra Hovde. døde 6.1.2011, begr. 14.1.2011.De bosatte seg på Hovdeland
 8. Trygve f. 21.6.1925 d. 11.8.2014, gift med Solbjørg Olden (1931-2010).

Ottar Bakken (1912-1948) overtok bruket fra mora i 1944, gift med Anne Margrethe Grande (1916-1999) fra Grande. De fikk to barn.

 1. Astrid Helene f. 4.4.1944, gift med Arnt Torvik.
 2. Torbjørn f. 4.8.1947, døde 28.1.2021, samboer med Aud Marion Råen, neste eier.

Bruket ble ei stund forpaktet av Harald Bakken på bruksnummer 7.

Torbjørn Bakken (1947-2021) overtok bruket i 1968 og solgte til Karl Emmerhoff i 1980.

Den gamle gårdsbebyggelsen på Kvitsanden brant ned 26.01.1973. Følgende notis var å lese i lokalavisen etterpå: "Den om lag 200 år gamle gården til Torbjørn Bakken på Beian brant ned til grunnen fredag 26.januar. Bakken, som er ugift, overnattet hos noen venner, og en tid var man engestelig for at han skulle vært innebrent. Brannen ble oppdaget ved 3-tiden, og det brant da godt i stuebygningen. Bakken hadde selv ingen dyr, men en nabo hadde 4 stuter stående på fjøset, og heldigvis lyktes det å berge ut disse i tide. Også fjøset brant ned, samt et uthus. Gården var alminnelig godt forsikret. Brannårsaken er ukjent."

Karl-Olav Emmerhoff f. 1956 overtok gården i 1980. Han var gift 1. gang 1982 med Else-Marie Lilleby fra Stjørdal, ekteskapet ble oppløst, to barn:

 1. Trond-Jørgen Emmerhoff f.1974, hennes sønn og adoptert inn i ekteskapet, pertner Gunnhild.
 2. Ingrid f.1986, partner Åge.

Karl-Olav Emmerhoff ble 2. gang gift med Ingrid Elisabeth Stranden (1958-2021) som datter av Bjørg og Eivind Stranden fra Skålvik på Storfosna. De fikk ett barn:

 1. Olav f. 20.5.1998, partner Andrea.

Ingrid Elisabeth Stranden hadde fra tidligere ekteskap datteren:

 1. Cathrine f. 1984.

Besetninga ble i 1949 oppgitt til 2 hester og et føll, 5 kyr, 2 kviger og kalv, gris og 25 høns. Arealet var i 1957 70 da dyrket mark.

foto av brudepar foto av bygningene foto av melking foto av hester foto av brudepar
foto av personer foto av personer foto av Anna foto av hester

Opplysninger om gården Kvitsanden og personene der, finnes i Ørlandsboka, bind I, side 248.


Åpningssiden for matrikkelgården Bakken
Index for gårdene i Ørland.
Åpningssiden for Yrjar Heimbygdslag