kart av bygningene

Gården Meldalen,
under matrikkelgården Bakken.
G.nr. 63/10,
og
Tjernenget under matrikkelgården Brekstad.
G.nr. 67/6.


foto av bygningene
foto av eier
foto av eier
foto av bygningene

Denne gården ble utelatt da første bindet av Ørlandsboka ble laget. Det kunne ha sammenheng med at bruksnummer 6 Tjernenget under matrikkelgården Brekstad, hadde samme eier som denne parsellen, og slik ble tatt med i bind 2.

Dette bruket består av b.nr. 10 på Bakken, fradelt b.nr. 6 Nordbakken i 1897 og b.nr. 6 Tjernenget, fradelt futegården i 1890. Meldalen var utmark under Bakken, og det er der gårdsbebyggelsen står. Den parten utgjør ca. 30 da mens Tjernenget var på ca. 100 da før 90 da gikk med til flyplassen.

Lorents Hansen Meldal (1835-1905) var første eier. Han kom fra Røstad, var sønn av Hans Jørgen Sivertsen, og var gift 27.11.1886 med Ane Johanna Johansdatter (1849-1903) fra Kotte, som datter av Johan Pedersen. De fikk tre barn:

  1. Grethe f. 14.9.1887. Gift Knudsen i USA.
  2. Johanna f. 23.1.1890. Gift Swanson i USA.
  3. Sivert f. 20.2.1892. Klikk hyperkoblingen.

Etter deres død ble bruket kjøpt av Ole Ågesen Bakken som fra før eide Kvitsanden, bruksnummer 7 på Bakken. Se Kvitsanden for familierelasjoner. I 1919 ble b.nr. 20 Nyenget under Brekstad fradelt.

Johan Petter O. Hvitsand (1879-1962) overtok i 1919. Han er sønn av forrige eier, gift 29.12.1904 med Emma Marcelie Rædergård (1885-1958), hun var datter avElen og Markus Kristoffersen på Rædergården. De fikk ett barn:

  1. Ester f. 25.12.1906, gift med neste eier.

Augusta Røstad, som har tilknytning til Guriannastua, var taus her og ble kjent med Gustav Lian som grov kanaler i området. Augusta og Gustav Lian ble gift og flyttet til Trondheim.

Olaf Meier Mikkelhaug (1905-1988) overtok gården, han kom fra Mikkelhaugen på Rønne. Han var gift med Ester Hvitsand (1906-1994). De fikk to barn:

  1. Helge f. 9.3.1941, døde på Drøbak 19.4.2022, bisatt fra Drøbak kirke 3.5.2022, neste eier.
  2. Eva Johanne f. 29.9.1946, døde 9.10.2023. Hun ble gift med Gunvar Engum, de bodde i et hus på heimgården. Huset ble i 2014 overtatt av Forsvarsbygg og revet i 2019.

Helge Mikkelhaug (1941-2022) ble neste eier, han var gift med Laila. Han var sjøkaptein med bosted Drammen, to barn:

  1. Edith, partner Tom Erik.
  2. Carsten, partner Elizabeth.

Eiendommen ble i 2019 kjøpt av Forsvarsbygg.

I 1953 eksproprierte staten 40 da dyrket jord og 29 da udyrket jord av de to parsellene pluss 4 da til dreneringskanalen "Gråstenskanalen". Bruket hadde 2 hester og 6 melkekyr foruten kalver og kviger.

Yrjar heimbygdslag overtok i 2019 en halmkutter ofte kalt hakkelsmaskin, og noen eksemplarer av flyplassplanken som under krigen var dekket på rulle- og taksebanene. Noen fotografier i bolighuset ble digitalisert med en mobiltelefon. Eiendommen ble solgt til Forsvarsbygg i 2019.

foto av bygningene foto av bygningene foto av bygningene
foto av bygningene foto av bygningene foto av bygningene

Opplysninger om gården Meldalen og personene der, finnes i Ørlandsboka, bind II, side 85.


Åpningssiden for matrikkelgården Bakken
Index for gårdene i Ørland.
Åpningssiden for Yrjar Heimbygdslag