kart av bygningene

Gården Vasseng,
under matrikkelgården Bakken.
G.nr. 63/11.

foto av bygningene

Denne gården ble dessverre utelatt da første bindet av Ørlandsboka ble skrevet. Plasseringen av Vasseng på kartet opp til venstre er svært unøyaktig, klikk kartet til høyre for bedre stedsangivelse.

foto av bygningene
foto av bygningene

Tekst av Terje Sørensen

Dette bruket er i dag uten egen bebyggelse. Det ble skyldsatt i fra Nerbakken i 1899, og det var Gunnerius Andreassen Grande som da fikk skjøte på eiendommen. Han var født 31.08.1869 som sønn av Andreas Arvesen Grande (1840 - 1916) og Sofie Katrine Steffensdatter f. Innstrand (1844 - etter 1900) på Gjertsgården (l.nr.110a) på Grande. Gunnerius Andreassen ble gift 21.07.1901 med Anna Emile Kaspersdatter Hårberg. Hun var født 29.01.1876 som datter av fisker og husmann Kasper Larsen (Larsvika) Hårberg (1838 - 1918) og Dorthea Nilsdatter f. Turbekmo (1845 - 1903) som var bosatt på Hårberg (l.nr.121), og siat i Djupdalen under lnr. 123 av samme gård. Gunnerius og Anna Emilie Grande fikk tolv barn hvorav flere døde som små:

 1. Arthur Godtfred (26.091897 - 21.11.1978). Han ble gift med Alvilde Fredrikke Værås (1901 - 1979). De bodde på Austrått. Barn: Gudrun (1918 -), Hilma Emilie (1922 - 2003), Gunnar Arthur (1927 - 2005)
 2. Johanne (26.09.1899 - 25.04.1996). Hun ble gift med enkemann August Meier Andreas Brekstad Sandvik (1883-1961) på Sandvik. De fikk seks barn: Maggie Adeleide (1929 -), Alf Georg (1932 - 2003), Arne (1934 -), Dagfrid Helene (1937 -), Harald (1939 -), Herdis (1941 -).
 3. Anne (31.03.1902 - 19.01.1970). Hun var ugift og bodde på Orkanger.
 4. Dagmar Kaspara (01.03.1904 - 09.04.1977). Hun ble gift med Severin Edvardsen Volden (1897 - 1971) fra Vollahaugen på Byneset.
 5. Steffen Andreas (20.10.1906 - 06.03.1942). Han overtok Dalen (Nedre Djupdal), g.nr.69, b.nr.35, på Hårberg i 1939. Han var ugift. Før hans tid som eier av Dalen (Nedre Djupdal) og etter hans død, var det foreldrene som hadde denne eiendommen.
 6. Martin (27.03.1909 - 24.04.1909)
 7. Martha (07.04.1910 - 18.07.1980). Hun ble gift med Ragnar Johansen. (1906 - 1988). De bodde på Ranheim.
 8. Anette (07.04.1910 - 17.04.1910).
 9. Anette Sofie (04.01.1912 - 01.03.1914).
 10. Gjertrud Oline (03.05.1913 - 08.07.1944). Hun var ugift og bodde sammen med foreldrene hjemme på Dalen (Nedre Djupdal), g.nr.69, b.nr.35.
 11. Aslaug Elfrida (12.06.1916 - 25.07.1917)
 12. Aslaug Elfrida (03.08.1917 -). Hun var gift med Robert Larsen og var bosatt på Melhus.

Gunnerius Andreassen Grande ryddet nytt land på Vasseng, b.nr.11, men måtte gi opp driften her. Vasseng ble overtatt av hans kreditor, Lars Anbjørnsen Dahl (1838 - 1920), handelsmann og eier av Nerbakken og Beian. Han og hans familie er nærmere omtalt under Nerbakken, b.nr.3, "Dahlhusa" på Kvitsanden, b.nr.7 og Beian, g.nr.62, b.nr.1.

Gunnerius Andreassen og familien kom deretter til Dalen (Nedre Djupdal), g.nr.69, b.nr.35, under Hårberg. Dette bruket ble skyldsatt fra "Klokkergården", g.nr.69, b.nr.14 i 1923. Gunnerius Andreasen tok nå Djupdal (eller Dypdahl) til etternavn. Han døde 08.06.1944. Anna Emilie Kaspersdatter Dypdahl døde 27.03.1963.

I 1920 ble Vasseng kjøpt av Harald Arthur Larssen Dahl fra farens arvinger. Han var født 04.12.1891 som sønn av sersjant, handelsmann og gårdbruker Lars Anbjørnsen Dahl (1857 - 1920) og jordmor Maren Jonsdatter f. Reksterberg (1858 - 1930). Han ble gift 27.02.1913 med Anna Kristine Audunsdatter Solbue. Hun var født 18.08.1888 som datter av Audun Johansen Solbue (1869 - 1909) og Serine Petrine Pettersdatter f. Fevåg (1859 - 1946) på Nordheim, g.nr.64, b.nr.41 på Grande. Harald og Anna Dahl overtok Nordheim etter hennes foreldre, og Harald kjøpte Vasseng som tilleggsjord til Nordheim. Anna Kristine og Harald Arthur Dahl fikk fire barn:

 1. Audun (18.01.1914 - 28.06.1998). Han ble gift 1939 med Marie Johanne Johansdatter Brandvik (1911 - 1981) fra Grøtan, g.nr.80, b.nr.2. Audun kjøpte dette gårdsbruket av svigerfaren i 1941 og overtok driften der. Han og Marie fikk tre barn: Solveig (1940 -), Audbjørn (1943 -), Anbjørg (1946 -).
 2. Leif Andreas (17.09.1917 - 27.08.1973). Han ble neste eier av Nordheim, g.nr.62, b.nr.41 og samtidig av Vasseng, b.nr.11. Se nedenfor!
 3. Solveig (10.12.1922 - 25.08.2002). Hun fikk en datter med Fritz Korten fra Tyskland. Solveig ble gift 12.06.1948 med Ole Markus Alfredsen Loen (1920 - 2004). Han var fra Loen i Sogn og Fjordane, og hadde ansettelse som sikringstelegrafist og avdelingsleder ved Ørland radio. Ekteparet bygde egen villa på Loheim gnr.64, bnr. 76, Grande og bodde der. Barn: Edel (1944 -) (adoptert i ekteskapet), Harald Walter (1949 -).
 4. Aagot Henriette (26.09.1927 -). Hun ble gift med Martin Peder Johansen Frøvik (1921 -), som var avdelingsleder ved Fosen komm. Kraftlag. Aagot Dahl Frøvik hadde ansettelse ved Ørland ligningskontor. Seinere ble hun lønnsberegner ved Ørland flystasjon. Hun var medlem av kommunestyre og formannsskap 1972 - 1975, (valgt på Høyres liste). Ekteparet bygde rundt 1960 egen villa på Solstad, gnr.68, bnr.133, på Viklem. De hadde ingen barn.

På gårdsbruket (som bestod av Nordheim, Vasseng og noen andre bruksenheter), drev Harald A. Dahl også med pelsdyroppdrett. Dessuten hadde han mange offentlige tillitsverv, bl.a. styremedlem (1930 -1940) i Ørland Meieri, styremedlem (1826 - 1945) i Sør-Trøndelag landbruksselskap, medlem av Ørland kommunestyre og varaordfører 1932 - 1934. Fra 1941 til 1945 var han ordfører (borgermester) i Ørland.

Harald A. Dahl døde 27.12.1973. Anna Kristine Dahl døde 12.08.1974.

Leif Andreas Haraldsen Dahl var neste eier av bl.a. Vasseng, b.nr.11. Han var født 17.09.1917 som sønn av Harald Arthur Larsen Dahl (1891 - 1973) og Anna Kristine Audunsdatter f. Solbue (1888 - 1974) som er nevnt ovenfor. Han ble gift 07.09.1946 med meierske Ester Johansdatter Indergård. Hun var født 01.03.1915 som datter av Johan Petter Indergård (1890 -) og Elisabeth Larsdatter f. Tangvik (1892 -) på Indergården, g.nr.88, b.nr.8 i Lensvika. De fikk to barn:

 1. Hans Jørgen (08.07.1947 -). Han ble neste eier av bl.a. Vasseng, b.nr.11. Se nedenfor!
 2. Astrid Elisabeth (26.07.1951 -). Hun er utdannet sykepleier, ble gift 1973 med Truls Per Solem (1952 -) og er bosatt i Harev.2 i Bjugn. Astrid arbeider ved alders- og sykehjemmet i Bjugn. Barn: Tvillinger: Lise (?) og ?.

Leif A. Dahl døde 27.08.1973, Ester levde til 05.12.1984.

Hans Jørgen L. Dahl ble neste eier av bruket.


Åpningssiden for matrikkelgården Bakken
Index for gårdene i Ørland.
Åpningssiden for Yrjar Heimbygdslag