Tomta Solvang, med bruksnummer 23, sett fra sør.

Av Terje Sørensen

Denne villaeiendommen ble skyldsatt fra Kvitsanden, b.nr.7, i 1949. Den første eieren var Adolf Dunker Olsen Bakken. Han var født 06.05.1910 som sønn av Ole Olsen Bakken (1876 - 1965) og Henriette Dorthea Henriksdatter f. Støp (1871 - 1929) på Kvitsanden, b.nr.7, (s.d.). Adolf Bakken ble gift 06.12.1941 med Signe Sofie Martinsdatter Raustein. Hun var født 29.08.1911 som datter av Martin Edvard Rraustein (1884 - 1955) og Augusta Emilie Simonsdatter f. Værnes (1883 - 1966), på Raustein, g.nr.11, b.nr.2, i Agdenes. Adolf og Sofie Bakken hadde ingen barn.

Før villaen på Solvang ble bygd, bodde ekteparet en tid som leieboere på Beian, g.nr.62, b.nr.1. Der hadde Sofie, som var sydame, en tid systue i "gammelbutikken" (Fjordbris, g.nr. 62, b.nr.5). Adolf var snekker. Han var også lokal representant for forsikringsselskapet Gjensidige.

Adolf Dunker Bakken døde 18.03.1981. Sigen Sofie Bakken døde 1985.

Eiendommen ble kjøpt av Kåre Emmerhoff. Han var født 02.07.1925 på Halsnøy i Sunnhordland. Han ble gift 02.07.1955 med Ebba (Karlsdatter) Størseth. Hun var født 18.07.1925 og var datter av Karl Jenssen Størseth (1885 - 1965) og Hjørdis Arntsdatter f. Lund (1894 - 1976), som var gårdbrukere på Hårberg, g.nr.69, b.nr.4. (Ebbas foreldre eide også Rosenborg, g.nr.68, b.nr.22, Viklem. Denne eiendommen ble i 1954 solgt til staten). Ebba og Kåre bodde i egen villa på Hårberg før de kjøpte Solvang, b.nr.23. Villaeiendom på Hårberg ble skyldsatt 1956. Kåre og Ebba Emmerhoff fikk en sønn:

  1. Karl Olav (03.12.1956 -). Han ble gårdbruker på Kvitsanden, b.nr.8 (s.d.)

Ebba var i mange år håndarbeidslærerinne i Ørland. Hun var også med og startet Ørland Husflidsslag. Ellers var hun en tid vaskeassistent ved Hårberg skole. Kåre Emmerhoff arbeidet en tid ved Tungen Gård AS på Hårberg.


Foto av gården

Foto: Ivar Hopen - 2007


Åpningssiden for matrikkelgården Bakken
Index for gårdene i Ørland.
Åpningssiden for Yrjar Heimbygdslag