Yrjar Heimbygdslag

Gården Nerbakken. Dette er et gammelt fotografi som viser den gamle bebyggelsen. I tillegg ser vi i det fjerne Storteigen, på jord utskilt fra denne gården. Våningshuset her ble flyttet noen meter unna veien etter skylddelingen 2.9.1955, og er i dag bruksnummer 54. Det nye gårdstunet er bygd opp til høyre for det gamle tunet.


Foto av gården

Foto eies av Terje Sørensen


Åpningssiden for matrikkelgården Bakken
Index for gårdene i Ørland.
Åpningssiden for Yrjar Heimbygdslag