Yrjar Heimbygdslag

"Mentzen-stua"
Av Terje Sørensen

Denne stua på Langøra ble også kalt "Gammel-stua". Den lå på sørsiden av tunet og tett opp til til den øvrige bebyggelsen på bruket. Den var trolig eneste våningshus på Langøra før 1857 da den nye hovedbygningen ble oppført på nordsiden av og vinkelrett plassert i forhold med den gamle stua. "Mentzen-stua" var til dels oppført i gråsteinsmur.

Stua ble oppkalt etter Mathias Theodor O. Mentzen som bodde her ved folketellingen i 1865. Han var født ca.1833 i Trondheim som sønn av Ole Mentzen og Karen Torgersdatter. (Mathias's alder ble i 1862 oppgitt til 29 år og i 1865 til 33 år. I 1875 var fødselsåret oppgitt å være 1827, mens 1900-tellingen oppgir at han ble født i 1833.).

Mathias Mentzen var "handelskarl". Han ble gift 07.10.1862 med Nikoline Margrete Nilsdatter Uthaug. (Hun nevnes iblant med tilnavnet Fjøsholmen, seinere også som Nilsine Nilsdatter Hoøen). Hun var født 14.10.1822 som datter av fisker Nils Olsen og hustru Olava Larsdatter på Fjøsholmen, Uthaug. (Ved Nikolines giftermål ble faren oppgitt å hete Nils Larsen.) Mathias og Nikoline Mentzen fikk disse barna:

  1. Dødfødt datter 20.07.1864
  2. Karen Oline (20.07.1864 -)
  3. Karoline Albertine (11.08.1866 -). Konf.1881

Ved folketellingen 1891 ble bare Nikoline N. Menzen og datteren Karoline Albertine oppgitt som beboere i "Mentzen-stua". Den siste var sypike, men hjalp også moren med husstellet. Familiens forsørger oppgis å være strandsitter og bakersvenn, men er ikke navngitt. Det må vel likevel dreie seg om Mathias Mentzen. Som i 1875 bodde både han og Nikoline på Langøra ved folketellingene i 1900. Datteren Karoline hadde da flyttet til Trondheim. Hun var fortsatt sypike og bodde på den tiden i Øvre Møllenberg gt 11., i 1904 i Nedre Bakklandet 36, i 1908 i Kirkegt.10, i 1911 i Kirkegt.9, i 1913 i Innherredsveien 30, i 1920 i Bersvendveita 18.

Det blir fortalt at Mathias Mentzen gjerne tok på seg oppdrag med å melde barnedåper for presten. Det var gjerne på handleturene han hadde rundt i bygda, bl.a. med brødvarer, han utførte disse ærendene. At han ofte stod for slike dåpsinnmeldinger, vitner også registreringene i kirkeboka om. Det er fortalt at han iblant kunne glemme hvilket navn foreldrene hadde bestemt for dåpsbarnet. I slike tilfelle fant han etter eget hode på et navn han syntes kunne passe.

Nikoline Nilsdatter døde 24.01.1908. Når Mathias Mentzen døde, er ikke funnet i tilgjengelige kilder.


Foto av gården

Foto eies av Terje Sørensen


Åpningssiden for matrikkelgården Bakken
Index for gårdene i Ørland.
Åpningssiden for Yrjar Heimbygdslag