Yrjar Heimbygdslag


Denne teksten sto i avisa Dagsposten, lørdag den 7. april 1928:

En av Grandegaardene paa Ørlandet næsten nedbrændt.

Eieren lider et betydelig tap.
To smaabarn lekte med fyrstikker mens de voksne hvilte middag.

Skjærtorsdag ved 3-tiden om eftermiddagen utbrøt der en voldsom brand paa en av Grandegaardene paa Ørlandet. Det var med nød og neppe det lykkedes at redde barn og kreaturer. Besætningen bestod av hest, 5 kjør og smaafæ.

Branden opstod paa låven, mens folkene hvilte efter middagen og skyldtes vistnok, at to barn, på 2 og 4 aar hadde lekt med fyrstikker. Da manden vaaknet stod bygningen i lue; en masse naboer var kommet til, og man gik øieblikkelig i gang med at bringe barna i sikkerhet og dyrene ut av fjøs og stald. Det var et vanskelig arbeide, men gik godt. Nogen av dyrene vilde ind i varmen igjen, da det endelig var lykkedes at faa dem ut. Man tok fat paa at bjerge ut av hovedbygningen klær og bohave.

Fjøsbygningen nedbrændte helt og hovedbygningen antændtes. Der var et sandfok av gnister av den store høibeholdning, og en stor del av de utbjergede klær og noget av indboet blev ødelagt.

Der var et usedvanlig kraftig arbeide, som blev utført for at bjerge hovedbygningen, og det er utrolig, hvorledes de fik til at redde en del av denne. Rummene i denne del er svid svart, men det lar sig vistnok gjøre at faa sætte i stand, ialfald et værelse saa familien kan faa flytte ind. Familien bor nu paa en av nabogaardene. Der staar bare en liten uthusbygning igjen. Gaardens eier er Olaf P. Grande. Familien har flere smaa barn, den yngste bare 7 uker.

Assurancen var meget lav. Husene var assurert i Stadsbygd præstegjælds brandkasse for kr.12.000,-. Herav falder 8000 kroner paa hovedbygningen og 4000 paa uthusbygningen. Det nye fjøs var ikke assurert.. Eieren lider et betydelig tap, da ogsaa aarets avling strøk med. Denne og indboet var slet ikke assurert.

Skadetakst optas i dag.

Avskrift: Terje Sørensen.


Åpningssiden for matrikkelgården Bakken
Index for gårdene i Ørland.
Åpningssiden for Yrjar Heimbygdslag