Yrjar Heimbygdslag

Dette er hva avisa Dagsposten skrev 14. januar 1933:

Min mand var fisker, fortalte hun.

Paa sjømandsfesten i Baklandets Menighetshus forleden sat blant publikum en pen gammel bondekone, hvis venlige ansikt straalte av glæde, da sjømændene mottok sine gaver: "Nu er dem gla, gutan," sa hun med taarer i øinene. Som en forklaring la hun til: " Min mand var fisker, og derfor interesserer jeg mig saa for sjømændene."
Den gamle konen, som heter Karen Grande og er kaarenke paa en av Grande-gaardene paa Ørlandet, er kommet ind til Trondhjem for at feire sin 84 -aarsdag sammen med barn og barnebarn, samt for at se hvordan matterne hun vævte til jul, tar sig ut.
Karen Grande er midtpunktet i familiekretsen - alle elsker henne og hennes omsorgsfulle tanker omfatter dem alle. Brevet fra sønnen og datteren i Amerika er de glædeligste hilsener hun faar. I alt har hun 46 barnebarn og 7 barnebarns barn.
Trods haarde og slitsomme aar er Karen Grande frisk og rask og kan intet med at "hænge" fingrere. Hendes aandsevner er usvækket. Hun tilhører en kraftig bondeslegt, som paa farssiden stammer fra Kvikne. Hun er født paa gaarden Grøtan i Ørlandets prestegjæld, døpt, konfirmert og viet i Ørlandets kirke. Av hendes søskende lever bare broren, Kristian Grøtan, som er 92 aar og endnu saa bra at han rusler omkring i grænden for at se ind til barn og barnebarn. Han var i sin tid en kjendt snekker.
I min tid maatte vi barn lære os til at arbeide, fortæller hun. Jeg var ikke stor den gang jeg maatte skure melkebunkene (av træ) og gjæte kreaturerne i marken. Klokken 4 maatte jeg op og følge kreaturerne til myrene. 15 aar gammel kom jeg i tjeneste hos presten Hansen - far av gamlepresten i Aafjorden. En del aar senere blev jeg gift med Johan Albrigt Johansen Grande. Vi fik syv barn. Av disse er to utvandret og to er døde. Foruten gaardsbruket drev min mand sjøen i alle aar. Han seilte i aapen baat til Lofoten og drev forresten med laksefiske, kveitefiske og annet fiske, som vi hadde redskaper til. I den tiden var der jo bare robaater og seilbaater. Min mand var stærk, og han brukte ogsaa sine kræfter paa land og sjø. Han var aldri borti nogen ulykker, og det har vi jo Gud at takke for.
Hendes datter, fru Henriksen, fortæller om mors slit og strev ute og inde. Der var nætter hun litet eller intet var i seng, hun sat med sit haandarbeide. Hun bearbeidet selv ulden fra den blev klippet av sauerne til den blev til klær for familien, vadmel til mandfolkene, stoff og bomuldstøi og hva som ellers trængtes, vævet mor. Det var ikke at gaa til landhandleren ---.
Og sine barn lærte hun ogsaa op til arbeidssomhet, og det har de senere i livet takket hende for. Den tiden bruktes grovmelsbrød, og rugkake blev betraktet som kaffebrød, skjønt de hadde rikelig med mat. Det hendte ikke saa sjelden at mor kjørte bort paa Østraatmyra og hentet hjem et torvlass, og det var jo i grunden ikke kvindearbeide. Og naar hun kom hjem med lasset, gjennemblaast og fuldføket av sne, maatte barna bære torven ind i boden. Dette var den tiden da barna var smaa.---
Gamlemor Grande vet at hendes barn i Amerika læser dette stykket, og hun sender dem herved den hilsen, at det gjør hende saa godt at vite, at de mindes hende. Hvert brev som kommer fra dem, er saa usigelig velkommen.

Avskrift: Terje Sørensen.


Åpningssiden for matrikkelgården Bakken
Index for gårdene i Ørland.
Åpningssiden for Yrjar Heimbygdslag