Yrjar Heimbygdslag

Tomt nummer 54 på Bakken, sett fra øst. Dette var tidligere våningshuset på bruksnummer 3. Det ble fradelt og solgt i 1955. Klikk for et flyfoto fra 1961.


Foto av gården

Foto: Ivar Hopen - 2007


Åpningssiden for matrikkelgården Bakken
Index for gårdene i Ørland.
Åpningssiden for Yrjar Heimbygdslag