foto av Bakken

Matrikkelgården Bakken
L. nr. 91
G.nr. 163

foto av Bakken

kart over Bakken
maleri av Bakken
foto av Bakken
foto av Bakken

I 2007, når dette skrives, er det et fåtall av innbyggerne i Ørland som har hørt om matrikkelgården Bakken. Den omtales oftest som en del av matrikkelgårdene Beian eller Grande. Denne forvekslingen var til stede også tidligere, i og med at Bakken er utskilt av Grande. Her var Grandes utmarksslott og beitemark. Matrikuleringskommisjonen foreslo i 1819 å skille ut Bakken fra Grande, og den fikk løpenummer 91. Det nummeret fikk bokstavene fra a til d tilføyd, ettersom det her var fire brukere.

kart av gården

Både i tingboka og kirkeboka brukes i begynnelsen vanligvis navnet Stakkbakken, og en sjelden gang, Slettbakken. Begge disse navnene går vel helst på tidligere bruksformer. Det dreier seg om engområder for utslått, der høyet ble stakket. Dette kan igjen bety at vi ikke skal strekke forhåpningene om gårdens alder så langt bakover i tid.

flyfoto over gården kart over gården kart over gården kart over gården

Den nære tilknytning til Beian fører til en konsentrasjon av folk som dreiv andre næringer enn fiske og jordbruk.

Opplysninger om Bakken finnes i Ørlandsboka, bind I, fra side 216.


Åpningssiden for matrikkelgården Bakken
Index for gårdene i Ørland.
Åpningssiden for Yrjar Heimbygdslag