Matrikkelgården Bakken

B.nr. 1: Flatbakken
B.nr. 2: Flatbakken
B.nr. 3: Nerbakken
B.nr. 4: Langøra
B.nr. 5: Beian bakeri
B.nr. 6: Nordbakken
B.nr. 7: Kvitsanden
B.nr. 8: Kvitsanden
B.nr. 9: Grønnbakken
B.nr. 10: Meldalen
B.nr. 11: Vasseng

Bygninger ved Bakkenkrysset
Bygninger i Beian
Bygninger ved Rønsholmen
Bygninger andre steder på Bakken
Tidligere bygninger på Bakken

Index for gårdene i Ørland.
Åpningssiden for Yrjar Heimbygdslag